Carl Hansen & Søn | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indtjeningsevne
- Kapitaltilpasningsevne

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn er en større efterspørgsel på det internationale marked, særligt udviklingen på de europæiske og nordamerikanske marked i 2018.

USA og Canada voksede med 45,5 pct. mens væksten i Europa - Danmark undtaget - lå på 32 pct. Hjemmemarkedet, Danmark, opnåede vækst på 12,2 pct., ligesom der i England, Spanien, Portugal, Østrig og Finland var tocifrede væksttal i 2018.

Det helt klart vigtigste forhold for den positive vækst var en stigende eksport til de internationale markeder.

En anden ting er at virksomheden i 2017 investerede et trecifret millionbeløb på at flytte alle deres dankse operationer til et nyt erhvervskompleks i Gelsted på fyn, så der har været en del omkostninger i form af at investere i deres virksomhed.

Der var også en massiv hedebølge i sommeren 2018 som gjorde at der ikke blev solgt ligeså mange møbler, alt i alt var investeringerne, hedebølgen samt et engangsbeløb af opkøb af to virksomheder både et dansk og et vietnamesisk, noget som smittede af på virksomhedens bundlinje.

---

Den stigende efterspørgsel på de internationale markeder er helt klart noget som har påvirket Carl & Søns nettoomsætning positivt, man ser en stor forbedring år for år i nettoomsætningen, men den store eksport munder også ud i en større omkostning i posten for distributionsomkostninger, da møblerne skal fragtes længere væk.

Den store stigning i produktionsomkostninger er noget som påvirker virksomhedens indtjeningsevne negativt. I virksomhedens kapitaltilpasningsevne ser vi en kæmpe stigning af anlægsaktiver i årene 2017 og 2018, da det jo netop er der de har investeret i en ny fabrik på Fyn, det er noget som har påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt.

Hedebølgen kan også have gjort at Carl Hansen & søn har en større varebeholdning nu da der også fra Knud Erik Hansen blev udtalt at i sommeren 2018 var en fuld bemandet fabrik der producerede til lager.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu