Carl Hansen & Søn | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Indtjeningsevne:
- Kapitaltilpasningsevne

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed

Uddrag
Den familieejet virksomhed har Carl Hansen & Søn har været påvirket af en del forhold. Overordnet har virksomhedens omsætning steget med 48% fra hele perioden fra 2016 til 2018

og dette skyldes den store interesse for danske designer møbler på det europæiske og amerikanske marked, samtidig er den danske klassiker y-stolen bestselleren på alle markeder.

Deres rekordomsætning på 628 millioner af kroner skyldes også denne grønne tankegangs trend der er i verden i dag

tanken om ”køb og smid væk” er en tankegang som er gået tabt i næsten alle markeder, og verden er nu ved at omvende deres tankegang

så det de køber vil de gerne beholde. Samt har der også været stigende efterspørgsel efter danske designklassiker i hele verden.

Så har deres tætte samarbejde med kendte designer såsom Hans J. Wegner , Arne Jacobsen og Kaare Klint drevet virksomheden til at vokse, så de har fået mulighed for at udvide deres sortiment til accessoires som fx vaser og karafler.

Derudover har virksomheden også flyttet alle deres danske operationer til Gelsted på Fyn fra Aarup, dette her været en investering på omkring 100 millioner af danske kroner.

Og i 2017 opkøbte virksomheden også rettighederne til to virksomheder, den første var Søborg møbler

hvilket medførte til flere Børge Mogensen-designs, herefter købte den vietnamesiske møbelvirksomhed DAFI.

Virksomhedens investeringer og håndtering af engangsomkostninger har smittede bundlinjen, samt har overskuddet været påvirket af den europæiske hedebølge i sommeren 2018, hvilket satte en pause for hele branchen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu