Carl Hansen & Søn | Økonomisk udvikling | VØ opgaver

Indholdsfortegnelse
Virksomhedsøkonomi B

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse
Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Carl Hansen & Søn´s indtjening:
- Kapitaltilpasning:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

Opgave 2 - Omkostninger og indtjening
Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

Opgave 3 - Budgettering
Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

Uddrag
Carl Hansen & Søn har i 2017 haft vækst i alle deres markeder, og deres eksport er større end de forrige år.

Administrerende direktør, Knud Erik Hansen, udtaler selv at de forventer, at deres eksportvækst vil fortsætte og styrkes de kommende år på alle deres markeder - Europa, USA og Asien.

Dette betyder at de har haft et stigende antal kunder, hvilket har påvirket firmaets økonomiske udvikling positivt, da de dermed har fået en større omsætning og indtjening.

Ud over kunde stigningen foretog Carl Hansen & Søn også to opkøb i 2017 nemlig Søborg Møbler (Børge Mogensen-designs) og den vietnamesiske møbelvirksomhed DAFI

der begge allerede bidrager positivt til virksomhedens års regnskab, og de forventede at de to køb fordoblede Carl Hansen & Søn´s omsætning i 2018.

---

I deres nettoomsætning er der en stigning på 49% fra 2016 til 2018. Dette skyldes markedets stigning i efterspørgslen af designermøbler, da det har øget kunde antallet og dermed har virksomheden som sagt omsat for mere i henholdsvis 2017 og 2018.

Produktionsomkostninger er også steget fra 2016 til 2018 med 75%, da stigningen i efterspørgslen har betydet større udbud fra deres side, og virksomheden har dermed solgt mere.

Distributionsomkostninger er ligeledes steget med 32% fra 2016 til 2018. Dette skyldes stigningen af efterspørgslen på det internationale marked.

Den stigende efterspørgsel gør, at virksomheden får flere fragtomkostninger, da de skal levere møblerne ud til deres kunder.

Administrationsomkostninger mv. er der en stigning på 24% fra 2016 til 2018. Dette skyldes den øgede produktion, da det krævere flere medarbejdere.

Stigningen af medarbejderne gør at virksomheden skal udbetale mere i løn, og dermed stiger administrationsomkostningerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu