Carl Hansen & Søn | Økonomisk udvikling | VØ opgaver

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse
Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Carl Hansen & Søn´s indtjening:
- Kapitaltilpasning:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

Opgave 2 - Omkostninger og indtjening
Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.


Opgave 3 - Budgettering
Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

Uddrag
Carl Hansen & Søn har i 2017 haft vækst i alle deres markeder, og deres eksport er større end de forrige år.

Administrerende direktør, Knud Erik Hansen, udtaler selv at de forventer, at deres eksportvækst vil fortsætte og styrkes de kommende år på alle deres markeder - Europa, USA og Asien.

Dette betyder at de har haft et stigende antal kunder, hvilket har påvirket firmaets økonomiske udvikling positivt, da de dermed har fået en større omsætning og indtjening.

Ud over kunde stigningen foretog Carl Hansen & Søn også to opkøb i 2017 nemlig Søborg Møbler (Børge Mogensen-designs) og den vietnamesiske møbelvirksomhed DAFI

der begge allerede bidrager positivt til virksomhedens års regnskab, og de forventede at de to køb fordoblede Carl Hansen & Søn´s omsætning i 2018.

I og med at de har opkøbt Søborg Møbler, betyder det, at de er de eneste på markedet, der må sælge og dermed tjene penge på de populære Børge Mogensens-design, som har et stort kudndesegment.

---

Gældsrenten faldt med 0,7% fra 2016 til 2017, men den er så steget med 0,4% fra 2017 til 2018, og den er dermed faldet med 0,3% over hele perioden altså fra 2016 til 2017.

Dette skyldes at de finansielle omkostninger er faldet fra -6.150 til -15.431 altså med 9.281 fra 2016 til 2018, og gældsforpligtelserne er steget med 141.784 altså fra 120.597 til 262.381 i 2016 til 2018.

Virksomhedens egenkapitalens forrentning er faldet med 23,9% fra 2016 til 2018, hvilket skyldes at afkastningsgraden og gældsrenten er faldet i perioden.

Med hvis gældsrenten bliver lavere end afkastningsgraden, tjener virksomheden på at arbejde med gæld, og der vil dermed være en stigning i deres egenkapitalens forrentning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu