Carl Hansen & Søn Holding AS | VØ opgave

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Artikler:
- Nøgletal:

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Indtjeningsevne
- Kapitaltilpasningsevne

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Indtjeningsevne
- Kapitaltilpasningsevne

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier som Carl Hansen & Søn har benyttet de senere år.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

Opgave 2
- Omkostninger og indtjening

2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

Opgave 3
- Budgettering

3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

Opgave 4
- Rapportering

4.1 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

Uddrag
Carl Hansen & Søn Holding A/S (herefter Carl Hansen & Søn) er en dansk møbelproducent, der er beliggende på Fyn.

Virksomheden blev grundlagt i 1908 af møbelsnedker Carl Hansen, der baserede virksomheden på to grundværdier - kompromisløs kvalitetshåndværk og samarbejde med dygtige, innovative designere.

Virksomhedens administrerende direktør er i dag Knud Erik Hansen, der er barnebarn af Carl Hansen og dermed 3. generation i den familieejede virksomhed.

Virksomheden producerer møbler udviklet af kendte designere som bl.a. Hans J. Wegner, Arne Jacobsen og Kaare Klint.

Udviklingen hos Carl Hansen & Søn har især været præget af en tæt og mangeårig relation til Hans J. Wegner, der har været en af Danmarks vigtigste møbeldesignere.

Samarbejdet blev etableret, mens Hans J. Wegner var en ukendt designer, og den dag i dag er der fortsat et tæt samarbejde mellem Hans J. Wegners tegnestue og Carl Hansen & Søn.

Dette samarbejde har resulteret i en lang serie af kendte designs, hvor Wegners Y-stol er den mest berømte. De senere år er sortimentet udvidet til også at omfatte accessories som fx vaser og karafler.

Carl Hansen & Søn har produktion i Gelsted på Fyn og afsætter produkterne i Europa, USA og Asien gennem en række eksterne forhandlere og enkelte egne butikker.

Samfundsansvar og bæredygtighed er væsentligt for Carl Hansen & Søn, der bl.a. arbejder på at have den mindst mulige påvirkning på miljøet.

Det sker fx ved at anvende trærester fra produktionen til opvarmning af fabrikken i Gelsted. I 2018 er der endvidere etableret et samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab

så restvarme fra fabrikken kan anvendes i lokalområdet. Et samarbejde der har stor positiv effekt på miljøet på flere områder.

Foruden arbejdet på at reducere påvirkningen på miljøet arbejder Carl Hansen & Søn bl.a. med arbejdsmiljø, menneskerettigheder og anti-korruption.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu