Indholdsfortegnelse
Virksomhedsanalyse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.
- Stigende nettoomsætning
- 100 millioner investering i produktion
- Målsætning i 2022
- Når Sydeuropa kommer på banen i branchen
- Den høje vækst forsætter for Carl Hansen & Søn
- Hedebølge overtog lidt af overskuddet og den høje toplinje slår bedre igennem bundlinjen

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Overskudgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

Omkostninger og indtjening
2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
De nødvendige informationer findes i bilag 2.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

Budgettering
3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

CSR-rapportering og analyse
4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Stigende nettoomsætning
• I den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn er deres omsætning stigende for ottende år i træk.

Et andet forhold der har betydning for udviklingen, er deres nye eksportrekord, som er blot nogle af de ting, den fynske møbelfabrik Carl Hansen & Søn kan glæde sig over i et netop offentliggjort regnskab.

I 2017 har de haft vækst i alle markeder, hvor det europæiske og amerikanske marked har bidraget til deres vækst.

100 millioner investering i produktion
• Virksomheden omsætning har været fordoblet i regnskabsåret, hvor i 2016 er resulteret i at stige med 10% før skat og lander dermed med 30 millioner kroner.

Efter denne fordobling på omsætningen valgte virksomheden at flytte til Gelsted på Fyn, hvor de investerede 100 mio. kr. til at lægge alle danske operationer til et nyt erhvervskompleks.

Målsætning i 2022
• Carl Hansen & Søn har opkøbt to møbelproducenter i 2017. Den første møbelproducent, som har givet dem rettigheder til flere Børge Mogensen-designs er producenten Søberg Møbler.

Den anden møbelvirksomhed Vietnamesiske DAFI har bidraget positivt til årets regnskab i 2018. Dette resultat har fået Knud Eriksen til at have en ambitiøs om en stigende vækst i 2020 og dermed kan opnå en omsætning på 1 milliard.

Når Sydeuropa kommer på banen i branchen
• Møbelfabrikken mener, at de har en markant stigende efterspørgsel i den syd europæiske del på de danske designmøbler.

Det viser sig at de både i Tyskland, England og Asien har en tocifret vækst. De sydeuropæiske møbelfabrikker har efterspurgt Carl Hansen & Søns møbelklassikere.

I den sydlige del af Europa er salget i 2017 steget med 23%, hvor samlet står Europa fraregnet Danmark for 35 procent af omsætningen, mens Danmark tocifret vækst samlet set er 32 procent af omsætningen.

Den høje vækst forsætter for Carl Hansen & Søn
• For niende år i træk er den danske fynske familievirksomhed væksten til nye højder. Markedet fik opnået en vækst på 12,2%.

Virksomheden kan snart eksportere tre fjerdele af deres solgte varer til Europa og USA, da de i England, Spanien, Portugal, Østrig og Finland var trocifret årstal i 2018.

Udtagelsen fra den administrerende direktør Knud Erik Hansen bekræfter at den massive efterspørgsel fyldte over hele kloden, hvor der er en internationale interesse på danske møbelklassikkere.

Hedebølge overtog lidt af overskuddet og den høje toplinje slår bedre igennem bundlinjen
• Den stigende efterspørgsel har et overskud på 10,5 mio. kr., hvilket ikke matcher med omsætningen i 2017 på 30 mio. kroner.