Carl Hansen og Søn | Virksomhedsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %) Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %) Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1. Nøgletallene fremgår af bilag 1
- Nettoomsætning:
- Produktionsomkostninger:
- Distributionsomkostninger:
- Administrationsomkostninger:
- Anlægsaktiver:
- Varebeholdninger:
- Tilgodehavende fra salg:

1.3 (10 %) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Overskudsgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %) Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %) Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %) Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

2.1 (5 %) Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %) Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %) Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

4.1 (5 %) Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.

4.2 (5 %) Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %) Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Nettoomsætning:
Nettoomsætningen er steget fra 2016 – 2018 fra 100 til 149. Det er en stigning på hele 49%.

Det kan skyldes at Carl Hansen & Søn har opkøbt Søborg Møbler og dafi. I artikel 1 står der ”der allerede bidrager positivt til årets regnskab og forventes at fordoble sin omsætning i 2018”.

De har også opnået stor vækst da efterspørgslen på dansk designer møbler er eksploderet i udlandet og har været med til at give dem en positiv stigning i deres vækst.

Produktionsomkostninger:
Der har været en stor stigning i Carl Hansen & Søns produktionsomkostninger fra 2016 til 2018 på 75%.

Stigningen her hænger sammen med omsætningen da de har haft brug for at lave flere møbler og at produktionen er steget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu