Carl Hansen og Søn | Opgaver

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Analyse for indtjeningsevne:
- Analyse for kapitaltilpasningsevnen:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Den internationale efterspørgsel på danske designklassikere, har aldrig været højere. Dette har resulteret i den største omsætning på 628 mio. kr. i virksomhedens 111-årige historie.

Det viser 2018-tallene fra Carl Hansen & Søn Holding A/S. Væksten har været tocifret i både Tyskland, England og Asien, Sydeuropa samt USA.

Væksten betyder, at Carl Hansen og Søn eksportere tre fjerdedele af vores solgte varer hertil, som gavner deres omsætning.

USA og Canada vækst voksede med 45,5 pct. I 2017, mens væksten i Europa lå på 32 pct. I Danmark, opnåede vækst på 12,2 pct., ligesom der i England, Spanien, Portugal, Østrig og Finland var tocifrede væksttal i 2018.

---

I den aktuelle regnskabsperiode fra 2016-2018 steg nettoomsætningen med 49 pct. Fra 2016-2017 steg indekset for nettoomsætningen med 18 pct., hvilket er en forholdsvis mindre udvikling, sammenlignet med væksten for 2017-2018.

I denne periode steg nettoomsætning indekset med 31 pct. Den betydelige stigning i nettoomsætningen er fordi virksomheden har haft stor efterspørgsel fra de globale markeder

hvilket har bidraget til væksten i indkomst indekset. Samtidig har investeringen i et nyt erhvervskompleks skabt en stigning i omsætningen. Med hensyn til opg. 1.1, har nettoomsætningen

Produktionsomkostningerne er steget med 75 pct. fra 2016 til 2018. Produktionsomkostninger har haft en større stigning, fordi det er blevet dyrere at producere møbler i Danmark end det tidligere har været.

Priserne på råvare er blevet dyrere grundet til større efterspørgsel og den hårde konkurrence for dansk møbeldesign.

Primært er stigningen for produktionsomkostninger grundet investeringen på 100 mio. til et nyt erhvervskompleks i Gelsted i 2017.

Fra 2017 til 2018 var stigningen i indekset stor med en stigning på 46%, og fra 2016 til 2017 var den 29%.

Det skønnes, at denne udvikling også skyldes opkøbet på Søborg Møbler og den vietnamesiske møbelvirksomhed DAFI, fordi Carl Hansen & Søn er tvunget til at købe yderligere råvarer og nå til aftaler med leverandører.

Distributionsomkostninger har samt også haft en stigning på 32% i regnskabsperiode 2016 til 2018.

Distribution hører sammen med produktion og en del af distributionsomkostninger er derfor variable og har været i forlængelse med at nettoomsætningen stiger.

Administrationsomkostninger har ligesom de andre indekstal haft en stigning i regnskabsperiode 2016-2018, på 24%.

Disse omkostninger består primært af de kapacitetsomkostninger som virksomheden har haft, i form af at de har opkøbt og investeret i 2017.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu