Carl Hansen og Søn | Økonomisk udvikling

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

Spørgsmål 4.1 - 4.3
4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

– I 2017 havde de vækst i alle markeder
– Virksomheden flyttede alle danske operationer til Gelsted på fyn
– Carl Hansen & Søn foretog sig to opkøb i 2017. Først af Søborg Møbler, dernæst den vietnamesiske møbelvirksomhed DAFI
– Markant stigende salg og efterspørgsel på danske designmøbler i flere lande
– Den massive europæiske hedebølge i sommeren 2018 påvirkede virksomheden omsætning i 2018
– I fremtiden kan Brexit have betydning for eksporten til England.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.
Jeg vil ud fra de allerede beregnede indekstal for indtjeningsevnen analysere nøgletallene og sammenligne med de fundne forhold fra ovenstående opgave.

Som det fremgår at indekstallene har virksomheden haft en positiv udvikling i deres omsætning fra år 2016 til 2018.

Nettoomsætningen for Carl Hansen & Søn er på de to år steget med 49%, hvilket en god udvikling.

Denne udvikling kan være årsaget af den gode vækst på alle deres markeder og den stigende efterspørgsel på danske designermøbler i udlandet.

Det har påvirket til en stigende vækst i Tyskland, England og Asien og derudover har sydeuropæerne også fået øjnene op for danske klassikere som produceres af Carl Hansen & Søn.

Den gode udvikling på eksportmarkederne forventer virksomheden vil fortsætte og mere konkret forventninger de en årlig vækst på 15 procent frem mod 2022.

Deres produktionsomkostninger er derudover også steget med 75% de to år, hvilket er en rimelig stor stigning.

I takt med mere salg hører selvfølgelig mere produktion med. Derfor ser virksomheden også en stigning i produktionsomkostningerne.

Distributionsomkostningerne er fra 2016 til 2017 kun steget med 2%, hvorimod den i 2018 steg med 32% fra 2016.

Stigningen i distributionsomkostningerne kommer også af følge af mere salg, da virksomheden har en omkostning bag leveringen af varerne.

Den øgede efterspørgsel og salg i andre lande er i høj grad med til at påvirke distributionsomkostningerne, da de solgte varer skal distribueres endnu længere væk.

Virksomhedens administrationsomkostninger steg fra 2016 til 2017 kun med 2%, hvorimod der fra 2016 til 2018 skete en stigning på 24%.

Denne stigning hænger godt sammen med de stigende produktions- og distributions omkostninger.

Når virksomheder vækster i så høj grad bliver de nødt til at udvide deres produktion, hvilket i mange tilfælde betyder at man som virksomhed skal ansætte flere personer.

Derudover vil en øget distribution også betyde at man er nødsaget til at ansætte flere til leverings posten. Dette kan være grunden til stigningen i administrationsomkostningerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu