Carl Hansen, Komo ApS & Morells Charcuterias | VØ

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.
1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.
1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.
1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.
2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.
2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.
3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.
3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.
3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.
4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.
4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.
4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Der er en stigning fra 2016 til 2018 på 49%. Dette skyldes stigningen i efterspørgslen af designermøbler, da det har medført at virksomheden har omsat for mere.
Produktionsomkostninger:
Der er en stigning fra 2016 til 2018 på 75%. Dette skyldes stigningen i efterspørgslen og virksomheden dermed har solgt mere. Jo mere virksomheden sælger, jo mere skal der produceres.
Distributionsomkostninger:
Der er en stigning fra 2016 til 2018 på 32%. Dette skyldes at internationalt er efterspørgslens steget. Dermed kræver det flere fragt omkostninger, at fragte varerne rundt.
Administrationsomkostninger mv.:
Der er en stigning fra 2016 til 2018 på 24%. Dette kan skyldes den større produktion, da der dermed skal være flere medarbejdere. Medarbejderne skal altså have en løn, og dermed kan det være grunden til stigningen i administrationsomkostningerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu