Carl Hansen and Søn | Terminsprøve | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5%)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.
- De nødvendige informationer findes i bilag 2.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.
- De nødvendige informationer findes i bilag 3.
- I bilag 3 findes en skabelon til resultatbudgettet.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.
- De nødvendige informationer findes i bilag 4.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Med udgangspunkt i det vedlagte materiale er jeg kommet frem til, at det første som skyldes Carl Hansen & Søns økonomiske udvikling er, den topkvalitet, som virksomheden benytter sig af – det er nogle af verdens fineste møbler, designs og håndværk.

Vi ser det, på den kæmpe udvikling som virksomheden har haft, specielt i USA, hvor de snart sælger en tredjedel af deres solgte varer til dem og i 2018 voksede det amerikanske og canadiske marked med 45,5%.

Udover at virksomheden producerer møbelklassikere i topkvalitet, så er en anden stor grund til deres omsætning, den grønne omstilling. Det fokus, som der er kommet på miljø og bæredygtighed, spiller en meget stor rolle.

---

Indekstallene for indtjening- og kapitaltilpasningsevnen viser, at fra år 2016, hvor indeks var på 100, for det er basisåret, så har Carl Hansen & Søn haft en stigning på omsætningen på 49% til år 2018.

Jeg er derudover også kommet frem til, at de har haft en stigning på omkostningerne, både produktions-, distributions- og administrationsomkostningerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu