Carl Hansen and Søn | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

2.1 (10 %)
Beregn kostprisen for partiet og for et stk. PT PAS 100.

2.2 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag for partiet og dækningsgraden for PT PAS 100.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor mange PT PAS 100 der skal afsættes for, at omkostningen til markedsføringen bliver dækket.

2.4 (5 %)
Diskuter, om Petersen A/S bør udvide sortimentet med PT PAS 100.

3.1 (5 %)
Opstil resultatopgørelsen og vurder, hvilken opstillingsform Jensen Engros A/S har benyttet ved opstillingen af resultatopgørelsen.

3.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 31.12.2016. Relevante noter skal udarbejdes.

3.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 31.12.2016. Relevante noter skal udarbejdes.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

Den internationale interesse på møbelproducentens danske designklassikere, har haft stor betydning for den økonomiske udvikling i virksomheden.

Det nordamerikanske marked, her i blandt landene USA og Canada voksede med 45,5 procent mens det europæiske marked nåede en vækst på 32 procent.

Den voksende efterspørgsel betyder at virksomheden kan eksportere flere varer og bidrage mere til den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

I det nuværende tempo har virksomheden en forventning om forsat, at skabe vækst på det internationale marked og dermed opnå milliardomsætning i året 2022.

En anden del af grundlaget for virksomhedens ambitiøse 2022-målsætning, ligger i deres foretaget opkøb i 2017.

Her blev Søborg Møbler opkøbt, som gav Carl Hansen & Søn rettighederne til flere Børge Mogensen-designs, hvilket var attraktive designs for forbrugerne.

Samtidig har opkøbet af den vietnamesiske møbelvirksomhed DAFI, allerede bidraget positivt til års regnskabet. Alene forventes det allerede at fordoble omsætningen for DAFI i 2018.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

Virksomhedens nettoomsætning har i perioden 2016-2018 haft en stigning på 49%. Væksten skyldes den stigende internationale interesse for danske møbelklassikere virksomheden har mødt.

Der nævnes i kilderne at de har oplevet vækst på alle de internationale markeder, her ses der tocifret vækst i både Tyskland, England og Asien.

Samt fremgår det i de vedlagte kilder at den store vækst skyldes deres opkøb af Søborg Møbler og DAFI tilbage i 2017, hvilket allerede som nævnt bidrager positivt til årsregnskabet.

Det store bidrag efter opkøbet af virksomhederne ses i Carl Hansen og Søns regnskab, hvor der fra 2017-2018 er sket en markant stigning på 31% på et regnskabsår.

Denne eksplosive udvikling gør Carl Hansen og Søns ambitioner om milliardomsætning i 2022, realistisk hvis den positive vækst fortsætter som virksomheden forventer.

I takt med at virksomheden har fået mere international interesse og dermed deres stigende omsætning, er det forklarligt at deres produktionsomkostninger også er steget med 75% i tidsperioden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu