Calminalcules | biologi | 12 i karakter

Indledning
At lave en klarificering og et fylogenetisk træ over de levende Caminalcules, samt at lave et fylogenetisk træ over de fossile Caminalcules

Indholdsfortegnelse
Formål:

Teori:

Metode:

Databehandling:

Diskussion:

Konklusion:

Uddrag
Vi har først observeret, at caminalcules med nr. 19 og 20 ser ud til at have mange af de samme træk. De er begge lange, har noget der kunne ligne følehorn og tæt på den samme hovedform. Disse har vi derfor sat ind under den samme art, som vi her har valgt at kalde lang.

På samme måde observeres det, at nr. 3 og 4 begge har stort de samme pletter, hovedform, og forpoter. Denne slægt har vi kaldt per.

Lignende træk observeres på samme måde for nr. 1, 16 og 24, hvis slægt vi kalder rund, og for 13, 14 og 28, hvis slægt vi kalder ingen øjne, nr. 2, 12 og 22, hvis slægt vi kalder for albuer.

Til sidst har vi så nr. 9, der skiller sig en del ud i forhold til de andre, og har ikke nok lignende egenskaber i forhold til de andre, som gør at vi kan sætte den i slægt med nogle af disse. Dennes slægt har vi valgt at kalde pia.

Det observeres nu, at slægterne pia, per og albuer alle har noget der minder om øjne samt nogenlunde ens kropsform.

Vi går derfor ud fra, at disse hører inden under samme familie, som vi har valgt at kalde plet. Det kunne dog her diskuteres om pia burde have sin egen familie, da den hverken har pletter eller hænder ligesom de andre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu