Indholdsfortegnelse
Reklamen:
Kommunikationssituationen
Semantiske skemaer, billedsprog og appelformer
Appelformer
Ordklasser
Nonverbale koder
Vurdering af kommunikationen

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
BUT WHY? er afsenderen af den reklame vi har valgt. But why er en indsats med fokus på at forebygge at unge begynder at ryge. But why udstiller de 'gode grunde', som teenagere har til at ryge.

De intenderede modtager er helt klart unge. Reklamen prøver at frem med budksbaet om rygestop, på en lidt anderledes måde. I stedet for at sige hvor meget det skader osv…

De gør det hele lidt omvendt. Vi er nået frem til at reklamen er for unge, da deres reklame er omkring de her unge, som står og ryger, hvor de sankker om hvor sejt det er. Selvom de gør det kan man godt hører at de gør det på en meget ironisk måde.

---

Reklamen består meget af citater som disse, sproget passer godt ind i reklamen, da de taler meget ungdomsk sprog, og måske har de også overdrevet lidt.

Men det passer godt til de intenderede modtager, da det er unge, og de måske kan relatere til situationer som disse.

Dog ville unge i virkeligheden nok ikke stå og snakke højt om det, men mere tænke det. Reklamen er meget tankevækkende og sætter derfor helt klart nogle tanker i gang omkring dette enme, derfor anvender de billedsproget.