Bryggeribranchen | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriserer det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.
- Kulturelle forhold:
- Miljø:
- Opsamling:

Opgave 3
Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
1. Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.

2. Private labels er en fordel for ølproducenterne.

3. Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston-modellen.

Uddrag
Det danske ølmarked er et marked bestående af mange forskellige varianter af øl, den klassiske øl, specialøl og den alkoholfrie øl. I 2017 kom der hele 1.622 nye øl på marked, hvilket i gennemsnittet næsten er 4½ øl pr. dag.

Det danske ølmarked er et red ocean marked, da der er mange konkurrenter der kæmper om de samme kunder.

Den hårde konkurrence på markedet resulterer i at bryggerier såsom Bryggeriet Vestfyen, der har været mere end 130 år i branchen nu er gået i minus, med et årsresultat gående fra at være 1,3 mio. kr. i 2017 til -1,5 mio. kr. i 2018.

Med en markedsandel på hele 58,8 procent i 2018, kan Carlsberg Danmark A/S kalde sig for markedsleder, og er ligeledes den som er dominerende på ølmarkedet.

Dertil kommer markedsudfordreren Royal Unibrew A/S med en markedsandel på 22,4 %. Tuborg og Carlsberg er de to brands, som dominerer det danske ølmarkedet efterfulgt af Royal Pilsner.

Det danske ølmarked er præget af konkurrenceformen differentieret duopol, da markedet primært er domineret af to virksomheder.

Der er dog ikke tale om et rent duopol, i det der findes en lang række andre udbydere på markedet også, såsom OnePint A/S, Theo Brands A/S, og lokale bryggerier.

Selvom konkurrencen på ølmarkedet er hård, åbnede der i 2017 30 nye bryggerier, hvilket næsten er en fordobling fra året forinden hvor der åbnede 16 nye bryggerier.

Måden hvorpå det lykkedes disse ny bryggerier at trænge ind på markedet, er at de typisk er markedsnicher, som overlever ved at sælge til et begrænset geografisk område, det ses at de typisk opstår i mindre byer og på små øer.

Derudover tilbyder de oftest et produkt, som er tilpasset det enkelte område de befinder sig i. De små nyåbnede bryggerier bidrager betydeligt til både lokal sammenhængskraft, beskæftigelse og økonomi.

2017 blev året hvor Royal Unibrew og Carlsberg satsede stort på specialøl, hvilket gjorde at de forventer en stor stigning i markedsandelen indenfor specialøl.

I det, det ses at efterspørgslen på markedet for specialøl er stigende, da mange øldrikkere er begyndt at finde værdien i kvaliteten af øllene frem for kvantiteten.

Så det ikke længere er effekten af procenterne der spiller den største rolle i valget af øl, men smagen.

Dertil ses der en ny tendens i markedet, som betyder at alkoholprocenten i flere øl er faldende, den gennemsnitlige alkoholprocent for nye danske øl lød i 2013 på 6,94% hvor den i 2018 er faldet til 6,28%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu