Bryggeribranchen | Analyse | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.
- Udviklingen for markedet
- Øllene ændrer sig

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.
- Konkurrenter:
- Mellemhandlere:
- Kunder:

Opgave 3
Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.
- Produktdimensioner og kvalitetsdimensioner
- Emballage
- Sortiment

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.
b. Private labels er en fordel for ølproducenterne. Kendskabsgrad
c. Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston-modellen.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:

Uddrag
Udviklingen for markedet
Det danske ølmarked er præget af stor konkurrence, hvor der er mange udbydere på markedet

men når man kigger på markedsandele for øl virksomheder i Danmark, er det Carsberg Danmark A/S, der sidder på den største andel af ølmarkedet i Danmark med 58,8% mens den næststørste virksomhed er Royal Unibrew A/S der har en markedsandel på 22,4%.

Ølmarkedet i Danmark er et marked i vækst, hvilket er tydeligt ved at der i 2016 blev lanceret 1.622 nye øl, hvilket var rekord, udover de nye varianter af øl

er der også kommet flere producenter på markedet, da der i var kommet 30 nye bryggerier og kontraktbryggerier i 2017, en fordobling fra året forinden, dette viser tydeligt at mange ser potentiale for at indtræde i det danske ølmarked.

Øllene ændrer sig
Udover at der kommet markant flere udbydere på det danske ølmarked, så er der også kommet markant flere varianter, denne stigning af nye øl gør det meget sværere for forbrugeren at beslutte sig

men øllet har også ændret sig, det ses ved at den gennemsnitlige alkoholprocent i øl er faldet med 0,6% i perioden 2013-2018

samtidig er specialøl den nye øltype som er vokset markant over de seneste år, da specialøl er gået fra en markedsandel på ca. 5% i 2012 til næsten at være dobbelt så stor i 2017%

denne vækst for specialøl er understøttet af at flere bryggerier satser på specialøl, deriblandt de to største i Carlsberg og Royal Unibrew da de forventer større stigninger i markedsandele for specialøl.

---

Det danske ølmarked er domineret af to helt store virksomheder i Carlsberg(58,8) og Royal Unibrew(22,4%) der tilsammen har en markedsandel på 81,2%, disse to store konkurrenter gør det svært for de mindre at erobre markedsandele

hvis man skal inddele det danske ølmarked i konkurrencemæssige positioner er Carlsberg markedslederen, der har den største markedsandel og samtidig mulighed for at udnytte sine stordriftsfordele

mens Royal Unibrew er markedsudfordrer, de ønsker at erobre at markedsandele fra Carlsberg, men er ikke lige så store og har dermed svære ved at udnytte deres stordriftsfordele

men i stedet forsøger de at erobre markedsandele ved at lave flankeangreb på markedslederen, dermed angriber Royal Unibrews, Carlsbergs lidt mindre målgrupper.

Men det tyder på at det store antal af udbydere og dermed konkurrenter ikke skræmmer virksomhederne, da øltypen, specialøl især er i rivende udvikling, og denne type øl er en god mulighed for at differentiere sig fra sine konkurrenter

både når det gælder emballage og smag, men derfor er det også vigtigt at holde øje med sine konkurrenter for hvordan udvikler de sig, og hvilke initiativer tager de

blandt andet har Carlsberg og Bryggeriet Vestfyns taget forskellige bæredygtige tiltag, tiltag som kan presse konkurrenterne til at følge op og lave lignende tiltag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu