Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opg 2 Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.
- Kunderne:
- Konkurrenter:
- Miljø:

Opg 4 Diskuter følgende udsagn:
a. Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked
b. Private labels er en fordel for ølproducenterne.
c. Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston-modellen

Opg 5 Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
I 2017 blev der udviklet 30 danske bryggerier på det danske ølmarked, hvor der i alt var 197 bryggerirer i forhold til 2016, hvor der kun blev åbnet 16 nye bryggerirer.

Der blev også slået rekord det år, på 1622 nye øl blev lavet. I 2018 blev der slået en ny rekord hvor 1825 nye øl blev lavet.

Nogle af bryggerierne er blevet bygget i mindre byer og små øer, for at øge arbejdskraften og økonomien i disse steder.

Virksomheder som Carlsberg og Royal Unibrew som er størstedelen af de nye øl. De følger også godt med den store efterspørgsel på speciel øl, og derfor fokusere på kvalitet frem for kvantitet.

Hvis man ser på hvordan alkoholindholdet på øllene, er den i 2013 gennemsnitlig på 6,94% og i 2018 var den på 6.28%.

De nye alkoholfrie øl er blevet et kæmpe hit blandt forbrugerne, eller bare generelt tynde øl med mindre procent i.

Speciel øl er steget meget på det danske ølmarked, fra 2012 til 2017 er det steget fra 5% til 10%. Kim Fuglsang siger også at det er svært at finde plads på hylderne i supermarkeder, hvilket også viser at speciel øl stiger meget.

Virksomheden Carlsberg levere nye speciel øl, som bliver lavet præcis som kunden vil have den, de sælger også dem til virksomheder.

De store virksomheder som Carlsberg og Royal Unibrew, investere meget i den stigning af speciel øl l i forhold til de normale øl.

Når vi ser på markedsandelene efter de forskellige øltyper, har Pilsner 59%, og er den øl som bliver solgt mest af, øl som Classic ligger på 20%.

I Bunden ligger alkoholfrie øl. Når vi ser på markedsandele for virksomheder, er Carlsberg markedslederen og har 58,8%, og derefter kommer Royal Unibrew på 22,3%, Coop Danmark har 6,7%.