Indholdsfortegnelse
Metode:
Besvarelse:
Konklusion:

Opgave 2 Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen
Metode:
Besvarelse:
Konklusion:

Opgave 3 Analyser branchens anvendelse af produktparameteren.
Metode:
Besvarelse:
Konklusion:

Opgave 4 Diskuter følgende udsagn: Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag
Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markeds nicher på det danske ølmarked.
Private label er en fordel for øl producenterne.
Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston-modellen.

Opgave 5 Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
På nuværende tidspunkt har Bryggeriet Vestfyen et meget stort sortiment at forskellige varianter der ikke rigtig er efterspurgt af forbrugerne.

Derfor kan en udfordring for Vestfyen altså være at de ikke som sådan har en strategisk planlægning, og kendskab til forbrugernes præferencer og behov. Derudover har de ikke rigtig kunne komme op igen efter deres store underskud.

En løsning på denne udfordring kunne f.eks. være, at de først og fremmest skal ændre deres sortiment, hvor de skære ned på de mange varianter, blandt andet den alkoholfrie øl. Selvom den alkoholfrie øl har været et hit blandt danske forbrugere, udgør den alligevel kun 2% af salget.

Derudover findes der større virksomheder som befinder sig på det alkoholfrie ølmarked, og med den lille markedsandel som Bryggeriet Vestfyen har, er der simpelthen ikke penge nok til at konkurrere indenfor dette område.

Dog kan man ud fra diagrammet se at pilsner og Classic er de mest populære øl blandt forbrugerne. Og for at skabe stabilitet i virksomheden, burde de fokusere på et produkt indenfor malkekoen i bostonmodellen. Dermed kunne Vestfyen også overveje at investere i dem, i stedet for andre typer øl, som ikke rigtigt giver dem en indtjening,
Først når virksomheden er oppe igen, og er førende, kan de begynde at overveje produktionen af ny variant der differentiere sig fra konkurrenterne.