Brøndby IF | Erhvervscase

Indholdsfortegnelse
Metodeovervejelser .......................................................................................................................................................... 2
Kritiske succesfaktorer ...................................................................................................................................................... 4
Udfordringer ....................................................................................................................................................................... 5 Handlingsforslag................................................................................................................................................................. 6
Konsekvensberegninger & konsekvenser ...................................................................................................................... 6
Bilag .................................................................................................................................................................................... 13
Kildeliste ............................................................................................................................................................................ 34

Uddrag
BMC er en intern analysemodel, der er blevet anvendt for at analysere ressourceforbrug og måden hvorpå Brøndby IF skaber værdi. Der er blevet analyseret fra et kundeperspektiv, hvor kundesegmentet, kunderelationen og distributionskanaler er blevet tilset.

Aktivitetsperspektivet hvor samarbejdspartner, nøgleaktiviteter, nøgleressourcer er blevet analyseret for at finde virksomhedens værdiskabelse inden for deres produkt kommer fra.

Det finansielle perspektiv er blevet målt på omkostninger og indtægter, hvor man finder det primær indtægt og omkostnings poster.

BMC’en er relevant for at få et bedre indblik i hvordan Brøndby IF skaber værdi for kunden.

Der er i dette projekt valgt at udføres en analyse af kundernes købsadfærd ved hjælp af en SOR-model. SOR-modellen giver et detaljeret indblik i kundernes købsadfærd som en sammenhængende proces.

Vi kan derudover se hvordan Brøndby stimulere deres kunder og vi får indblik i kundens Black Box

PESTanalysen bruges som analyseværktøj for Brøndby IF’s omverden. PEST er en samfundsanalyse model der giver bund for fremtidig strategiske beslutninger.

Den er relevant i dette projekt da det er vigtigt at analyser de forhold der påvirker Brøndby udefra.

Brancheanalyse er en ekstern analyse, som fortæller hvordan forholdene er på det marked Brøndby IF opererer på. Man analyserer hvordan konkurrencesituationen i branchen ser ud, og hvilke væsentlige parametre der bliver konkurreret på. Brancheanalysen er relevant for at undersøge hvad forhandlingsstyrken og truslerne er i branchen Brøndby opererer på.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her