Brøndby if | Erhvervscase | 12 i karakter

Virksomhedskarakteristik

Brøndby IF er en fodboldklub og et aktieselskab. Som fodboldklub er de en servicevirksomhed i underholdningsbranchen, hvor de leverer underholdning i form af fodboldkampe.

De opererer både på B2B og B2C markedet. Virksomheden tjener også penge på B2C markedet ved salget af mad og drikke på kampdage og ved salget af merchandise.

Brøndby er Danmarks mest eksponerede, hvilket giver dem en konkurrencemæssig fordel på B2B markedet, hvor de får størstedelen af deres indtægter gennem partnerskaber med andre virksomheder.

Brøndbys direktion og ledelse er delt op, så der er gruppe, der tager sig af det sportslige og en gruppe, der tager sig af det kommercielle og administrative.

Virksomheden er i konkurrence med andre fodboldklubber, og de er i en branche, hvor det er svært at vinde markedsandele, eftersom klubbernes fans ikke skifter hold.

Brøndby har alligevel formået at tiltrække mange fans, da de har den største og mest engagerede blandt de danske fodboldklubber.

Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik Error! Bookmark not defined.
Resultater fra analysefasen 3
Kritiske succesfaktorer 4
Virksomhedens udfordringer 5
Løsningsforslag 5
Metodeovervejelser 6
Kildeliste 7
Bilag 1 - Business Model Canvas 8
Bilag 2 - Værdikæde 9
Bilag 3 - Regnskabsanalyse 11
Bilag 4 - Omverdensmodellen: 15
Bilag 5 - Porters Five Forces 17
Bilag 6 - SWOT 19

Uddrag
Til denne opgave har vi benyttet fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Vi har benyttet relevante analysemodeller fra fagene, da de giver mulighed for at analysere virksomhedens interne, eksterne og økonomiske situation.

Vi bruger BMC-modellen til at beskrive virksomhedens forretningsmodel. I værdikædeanalysen blev der taget udgangspunkt i værdikæden for servicevirksomheder.

Med modellen fastslår virksomhedens kerneydelse, der skaber værdi for kunderne, men også periferiydelser, der også er med til at skabe værdi.

Vi valgte at bruge den frem for den oprindelige værdikæde, da vi mente, at den passede bedre på virksomheden, og fordi vi ikke mente, at vi kunne lave en tilstrækkelig analyse med den anden model med de tilgængelige oplysninger.

Med BMC og værdikæden fandt vi frem til virksomhedens kernekompetence og konkurrencemæssige fordele.

Porter’s Five Forces bliver brugt til at fastslå virksomhedens position på markedet samt konkurrencesituationen i branchen og truslen fra nye indtrængere.

For at analysere virksomhedens økonomiske situation benytter vi en regnskabsanalyse fra virksomhedsøkonomi, hvor vi også finder udviklingen i virksomhedens økonomiske situation og sammenligner med forrige år. I årsrapporten fandt vi relevante informationer, der gav en baggrund for tallene.

SWOT-analysen benytter vi til at lave en opsamling på de forskellige analyser. SWOT-analysen giver et overblik over de stærke og svage sider internt i virksomheden, og de giver også et overblik over mulighederne og truslerne i virksomhedens omverden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu