Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik
Brøndbys økonomiske situation
Rentabilitetsanalyse
- Afkastningsgrad
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed (AOH)
- Egenkapitalens forrentning (EKF)
- Gældsrente (GR)
- Gearing
- Indtjeningsevnen
- Soliditetsgrad og likviditetsgrad
Swot analyse af brøndby
- Stærke sider
- Svage sider
- Muligheder
- Trusler
CSR i Brøndby IF
Kritiske succesfaktorer
1. God kommunikation mellem fans og klubben
2. Stærke partner kollaborationer
3. God talentudvikling
PESTEL Analyse
- Politiske forhold
- Økonomiske forhold
- Teknologiske forhold
- Miljømæssige forhold
- Lovgivningsmæssige forhold
Business Model Canvas
Porter's five forces
- Truslen om nye indtrængere
- Købernes forhandlingsstyrke
- Truslen om substituerende produkter eller tjenester
- Leverandørernes forhandlingsstyrke
- Rivalisering blandt konkurrenter i branchen
De 7 p’er
- Produkt
- Pris
- Place
- Promotion
- Personale
- Physical evidence
- Processer
Værdikæde
- Virksomhedens infrastruktur
- Produkt- og serviceudvikling
- Menneskelige ressourcer
- Teknologiske ressourcer
- Indkøbsfunktion
Udfordringer
- Udfordring: Brøndby if’s økonomi.
Løsningsforslag
- Mellemhandlere:
- Den uafhængige omverden
- Massemedier:
- Politiske og lovgivningsmæssige forhold:
- Økonomiske forhold:
- Teknologiske forhold:
- Kulturelle forhold:

Uddrag
Brøndby IF er en fodboldklub og et aktieselskab. Som fodboldklub er den en tjenesteudbyder inden for underholdningsbranchen, der leverer underholdning i form af fodboldkampe.

Den opererer både på B2B- og B2C-markedet. Brøndby IF tjener penge på B2C-markedet gennem salg af mad og drikkevarer på kampdage og gennem salg af merchandise.

Brøndby er Danmarks mest eksponerede fodboldklub, hvilket giver den en konkurrencefordel på B2B-markedet, hvor den henter størstedelen af sine indtægter gennem partnerskaber med andre virksomheder.

Brøndbys bestyrelse og ledelse er opdelt, således at der er en gruppe, der tager sig af den sportslige side, og en gruppe, der tager sig af den kommercielle og administrative side.

Virksomheden er i konkurrence med andre fodboldklubber og befinder sig i en branche, hvor det er svært at vinde markedsandele, da klubbens fans ikke skifter hold.

Ikke desto mindre har Brøndby formået at tiltrække mange fans, da klubben har den største og mest engagerede fanbase blandt de danske fodboldklubber.

1. God kommunikation mellem fans og klubben
Brøndby gør brug af noget der hedder SLO (Supporters Liaison Officer, på dansk Fankoordinator).

SLO'en er det vigtigste bindeled mellem Brøndby IF's fans og klubben. Ud over disse muligheder tilbyder de også business-to-business interaktion, inspirerende
og rammerne for at skabe nye spændende relationer med andre virksomheder og personer.

2. Stærke partner kollaborationer
Deres 350 partnere er også en kritisk succesfaktor, da det er den største del af deres indkomst.

Som de siger i deres videoer, er det dem, der holder det meste kørende, selv om økonomien ikke er i top. Derfor lægger de også stor vægt på at fastholde deres partnere.

Hvis de ikke havde deres partnere, ville de ikke have råd til at løbe rundt økonomisk. Detilbyder deres partner mange muligheder ind for hospitality, eksponering, aktivering og gode oplevelser.

3. God talentudvikling
Brøndby IF er meget mere end det Superligahold, som de er kendt for. Brøndby IF er et af Danmarks største fodboldklubber, og de har et hovedfokus på at udvikle talenter.

Brøndby if var en af de første klubber i Danmark til at opbygge et koncept med at hente talenter fra amatørklubber. Brøndby har derfor oprettet en uddannelsesaftale for talenterne, så de kan sikre sig et diplom, mens de forfølger deres drømme.

De har et samarbejde med Brøndby Gymnasium, NEXT og Albertslund Gymnasium. Ud af de mange unge talenter de henter ind, er det kun 5-7 af dem der går hele vejen til Brøndby IF's A-hold. Gode eksempler på dette er Daniel Agger og Jesper Lindstrøm.