Indholdsfortegnelse
1. Beskriv kort filmens spændingskurve ved hjælp af berettermodellen.
2. Beskriv et udvalg af filmiske virkemidler, som har betydning i filmen. Det kunne være:
3. Sammenlign Brødre med Ebbe Skammelsøn hvad angår forskelle/ligheder i tematik og i den centrale konflikt.
4. Hvilke almenmenneskelige forhold og følelser er fælles for de to værker? (almenmenneskelig = det, der gælder for alle mennesker, uanset hvilken tid og hvilket samfund de lever i)

Uddrag
Anslag: Der hvor Michael går ind til de nye rekrutter og spørger om de er klar til at blive udsendt

Præsentation: Michael henter Jannick og de skal til middag med hele familien. Michael skal udsendes, og Jannick er blevet løsladt fra politiet