Indholdsfortegnelse
”Sommerfugledalen” af Inger Christensen
Arbejdsspørgsmål
Om Inger Christensen og digte (herunder systemdigtning)

Uddrag
I skal i selvvalgte arbejdsgrupper læse og arbejde med ”Sommerfugledalen”, som er vores ene værklæsning dette skoleår.

”Sommerfugledalen” er en sonetkrans, bestående af 15 digte, sonetter, hvor det sidste digt er sammensat af de 14 første digtes første verselinjer. Det udgør således mestersonetten, der får hele sonetkransen til at hænge sammen.