Brøchners | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
● Regnskabsanalyse
● Eksterne analyser
○ Porters five forces
- Konkurrence mellem virksomheder i branchen:
- Trusler fra nye indtrængere:
- Trusler fra substituerende produkter:
- Kundernes forhandlingsstyrke:
- Forhandlingsstyrke fra leverandørerne:
- Konklusion
● Makroøkonomiske forhold
- Konjunkturer
- Arbejdsløshed
- Renteniveau
- Konklusion:
- Ansoff vækststrategier
- Produktudvikling
- Markedspenetrering
- Omverdensmodel:
- Afhængige:
- Kunder:
- Konkurrenter:
- Leverandører:
- Uafhængige:
- Teknologiske forhold:
- Kulturelle forhold:
- Økonomiske forhold:
- Politiske og lovgivningsmæssige forhold:
- Miljø:
- Konklusion:
- Værdikæden
- Produktudvikling
- Produktion
- Marketing
- Salg og service
- Konklusion:

Uddrag
Regnskabsanalysen bruges til at få et bedre indblik i Brøchners økonomi. Ved at kigge på deres nøgletal, kan vi få et indblik i hvordan det går for dem.

Vi kan altså se om generere et overskud eller underskud osv. Afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. Der er en tommelfingerregel når man snakker om afkastningsgraden.

Den skal være over markedsrenten som er på 1-2%. Når den er over det, siger man at det er på et tilfredsstillende niveau.

I 2017 ligger den på 0,12%, som ikke er tilfredsstillende. I 2018 ligger AG på 0,38. Dette er negativt for Brøchners. I 2019 har de haft en forbedring, hvor den er kommet op på 1,7%.

Man kan se de seneste 3 år, at de har forbedret deres AG en smule, hvilket betyder at de er blevet bedre til at forrente den investerede kapital.

Egenkapitalens forrentning viser hvor meget egenkapitalen bliver forrentet med. Hvis afkastningsgraden er større end gældsrenten, vil man altså kunne se at virksomheden tjener på at arbejde med gæld.

Vi kan se at gældsrenten er større end afkastningsgraden i 2017 og 2018. Derfor taber de penge på deres gæld. Dog bliver den større i 2019, hvor de begynder at tjene en lille smule på at arbejde med deres gæld.

Soliditetsgraden viser hvor stor en del af Brøchners aktiver, der er finansieret med deres egenkapital. Hos en veletableret virksomhed, skal den helst ligge mellem 30-40%.

Alt over dette er bare positivt for virksomheden. Med en soliditetsgrad på henholdsvis 94,4% 58% og 47,2%, kan vi se at de har en positiv soliditetsgrad

og har finansieret en stor del af deres aktiver med deres egenkapital. Dog har der været et markant fald i deres soliditetsgrad, siden 2017

Gældsandel viser, hvor stor en andel af virksomhedens samlede aktiver der er finansieret med gældsforpligtelser.

Den ene del er finansieret af de her gældsforpligtelser som er gældsandelen og den anden er finansieret af egenkapital.

Man ønsker at eje alle sine aktiver igennem egenkapital. Gældsandelen er af deres aktiver er gået fra 5,52% til 41,5% i 2018 til 52,2% i 2019.

Det betyder altså enten at de har erhvervet sig flere aktiver med mere gæld eller at deres mindskende egenkapital betyder at de må låne så de har råd til deres aktiver.

Gearingen viser gælden i forhold til egenkapitalen. En virksomhed ville gerne have en god gearing da det betyder at virksomheden tjener på at arbejde med gæld.

Som det fremgår er tallene positive og dette ville altså være ensbetydende med at Brøchners tjener med at arbejde med gæld, der er dog god plads til forbedring.

Likviditetsgraden fortæller noget om hvorvidt virksomheden er i stand til at betale sine kortsigtede gældsforpligtelser. Den viser hvor meget virksomhedens omsætningsaktiver udgør af de kortfristede gældsforpligtelser.

Den skal gerne være så høj som mulig og som tommelfinger regel gerne ligge på minimum 150%.

Det gør den lige præcis begge år så det betyder at Brøchner har fin mulighed for at betale deres kortfristede gældsforpligtelser. i perioden 2017 ligger den på 323% og er gået ned til 153% i 2019. Dog er det stadig

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu