Brøchner Hotels | Erhvervscase | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
METODEAFGRÆNSNING 3
VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK 3
FORRETNINGSMODEL – BUSINESS MODEL CANVAS 4
KRITISKE SUCCESFAKTORER 5
- KSF 1: PERIFERIYDELSER, SOM DIFFERENTIERER VIRKSOMHEDEN FRA ANDRE 5
- UDFORDRING TIL KSF 1 5
- LØSNINGSFORSLAG 1 TIL KSF 1 6
- KONSEKVENSER AF LØSNINGS FORSLAG 1 TIL KSF 1 6
- LØSNINGSFORSLAG 2 TIL KSF 1 6
- KONSEKVENSER AF LØSNINGSFORSLAG 2 TIL KSF 1 7
KSF 2: CENTRAL BELIGGENHED 7
- Brøchner Hotels luksuriøse boutique hoteller har beliggenhed centralt i København, og dette er uden tvivl en kritisk succesfaktor for virksomheden. 7
- UDFORDRING TIL KSF 2 7
- LØSNINGFORSLAG 1 TIL KSF 2 8
- KONSEKVENSER TIL LØSNINGSFORSLAG 1 TIL KSF 2 8
- LØSNINGSFORSLAG 2 TIL KSF 2 8
- KONSEKVENSER AF LØSNINGSFORSLAG 2 TIL KSF 2 9
KSF 3: ATMOSFÆREN SAMT ÆSTETIKKEN VED BRØCHNER HOTELS 9
- UDFORDRING TIL KSF 3 9
- LØSNINGFORSLAG 1 TIL KSF 3 9
- KONSEKVENSER TIL LØSNINGSFORSLAG 1 TIL KSF 3 10
- LØSNINGSFORSLAG 2 TIL KSF 3 10
- KONSEKVENSER TIL LØSNINGSFORSLAG 2 TIL KSF 3 10
LITTERATURLISTE 11
RENTABILITETSANALYSE 13
BUSINNES MODEL CANVAS - FORRETNINGSMODELLEN 15
VÆRDIKÆDEN 18
PORTERS FIVE FORCES 19
OMVERDENSMODELLEN 21
SWOT-OPSTILLING 27

Uddrag
Denne synopsis vil indledningsvis vil byde på en præciserede virksomhedskarakteristik af omhandlede virksomhed, Brøchner Hotels A/S.

For analyse af virksomhedens interne situation, har vi valgt at benytte os af forretningsmodellen Business Model Canvas. Hernæst har vi valgt at udforme værdikædeanalysen til formål for orientering af virksomhedens værdier samt kernekompetencer.

Vi har valgt at udforme en regnskabsanalyse i årene 2017-2019, for blandt andre at opnå indblik i virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne.

Regnskabsanalysen byder på efterfølgende kommentering af diverse nøgletal, således virksomhedens økonomiske udvikling fremgår tydeligt.

For at analysere samt afdække branchens attraktivitet, har vi valgt at benytte os af Porters Five Forces, idet den var ideel for at udmunde et overblik over konkurrencesituationen i branchen for luksuriøse boutique hoteller i Københavnsområdet.

Forrige analyse er efterfulgt af omverdensmodellen, som er benyttet grundet for endnu at opnå et overblik over omverdenen, som har mulighed for at påvirke virksomheden.

Pågældende analyser er opsamlet og konkluderet ved SWOT-opstillingen, som er opsamlende for virksomheden stærke og svage sider samt muligheder og trusler fra omverdenen.

---

Brøchner Hotels er et aktieselskab, som herunder befinder sig i regnskabsklasse C under vedrørende store virksomheder.

Selskabet er legalejet af Brøchner Holding Group A/S og blev grundlagt i år 1982 af Einer Honoré, og dets formål er, eventuelt via datterselskaber

at drive hotel og restaurationsvirksomhed samt udlejning af fast ejendom og enhver i forbindelse dermed stående virksomhed.

Servicevirksomheden ejer på nuværende tidspunkt 6 luksuriøse boutique hoteller i Københavnsområdet, og helt grundlæggende benytter virksomheden sig af konkurrencestrategien differentiering

idet de udbyder et ganske unikt og ordinært produkt efterfulgt af en række attraktive periferiydelser til sine kunder, som karakteriseret internationale ved business og lescher.

Virksomheden befinder sig som en markedsniche og konkurrerer indsnævret på kerneforretningen med andre luksuriøse boutique hoteller i Københavnsområdet, såsom Villa Copenhagen.

Brøchner Hotels havde i året 2017 en bruttofortjeneste på 18.763.581 kr., efterfulgt af 19.359.369 kr. i året 2018 samt 26.693.553 kr. i året 2019, og er dermed i relativ vækst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu