Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Brillebranchen i Danmark
Karakteriser den danske optikerbranche. Inddrag bilag 1,2,3,4 og 5. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser købsadfærden ved køb af briller.

Opgave 3 -
Analyser konkurrencen i den danske optikerbranche.

Opgave 4
Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum. Diskuter følgende udsagn:

a. Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikerbranche.
b. Mange af virksomhederne i optikerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering.
c. Markedet som optikkerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol.

Opgave 5 - Diskussion
I spørgsmål 5 skal I vise at I har lært noget igennem opgaven. Dvs. I skal vælge en udfordring som har relation til et af ovenstående spørgsmål – eksempelvis konkurrence eller købsadfærd.
I må gerne vælge en udfordring og gå i dybden med den. I skal gøre det tydeligt hvilken udfordring I vælger. Evt. marker denne med FED eller UNDERSTREGET TEKST.
I skal diskutere hvilke fordele og ulemper der er ved at jeres løsningsforslag (tænk erhvervscase tankegangen her)

Uddrag
Louis Nielsen befinder sig i en branche, der er præget af en intensiv priskamp, og leverandører med en høj forhandlingsstyrke. Disse 2 ting hænger ikke helt sammen, fordi hvad hvis leverandørerne pludselig sætter prisen op, hvordan skal Louis Nielsen så kunne blive ved med at være billigere? Burde Louis Nielsen skifte strategi? Og hvilke fordele og ulemper ville der være ved dette?

Louis Nielsens brand er båret af en stærk prispositionering. Men dette er ikke længere nok, forbrugerens krav har ændret sig.

De har ændret sig til at kvaliteten, serviceniveauet, professionalismen og udvalget er det som gør at forbrugeren vælger en kæde frem for noget andet, det er ikke længere prisen der er det vigtigste.

Og i det kommer løsningsforslaget. Som markedsleder har Louis Nielsen en chance for at stoppe priskampen, og hæve deres salgspriser, for at kunne sikre sig selv en avance. Fordelene ved dette er at man ville have flere penge til bla. at kunne hæve sit serviceniveau og sin professionalisme.

Dette kunne gøres ved kurser, eller ansætte folk med de rette uddannelsesmæssige kvalifikationer til at udrette den perfekte service.

En anden fordel ved denne løsning har, er at den også ville kunne bruges til at lave investeringer i online løsninger, for hele tiden at kunne være et skridt foran. På den måde ville man altså forsøge at tilpasse sig det eksterne forhold, teknologiske udvikling.

Samtidig ville man optimere handelsvirksomhedens sidste led i værdikæden, og gøre virksomheden til mere end blot en handelsvirksomhed, men også en servicevirksomhed.