Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser den danske optikerbranche. Inddrag bilag 1,2,3,4 og 5. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser købsadfærden ved køb af briller.

Opgave 3 -
Analyser konkurrencen i den danske optikerbranche.

Opgave 4
Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum. Diskuter følgende udsagn:
- a. Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikerbranche.
- b. Mange af virksomhederne i optikerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering.
- c. Markedet som optikkerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol.

Opgave 5 - Diskussion
I spørgsmål 5 skal I vise at I har lært noget igennem opgaven. Dvs. I skal vælge en udfordring som har relation til et af ovenstående spørgsmål – eksempelvis konkurrence eller købsadfærd.

I må gerne vælge en udfordring og gå i dybden med den. I skal gøre det tydeligt hvilken udfordring I vælger. Evt. marker denne med FED eller UNDERSTREGET TEKST.

I skal diskutere hvilke fordele og ulemper der er ved at jeres løsningsforslag (tænk erhvervscase tankegangen her)

Uddrag
Den danske optikerbranche oplever en stigende vækst med en samlet omsætning i branchen på den gode side af 4 mia. kroner, som forsat er stigende.

Flere og flere forretninger lukker på stribe, men dette ses ikke i optikerbranchen, de holder fast i de fysiske forretninger. Salget af briller er stigende og der bliver solgt flere briller end nogensinde.

Salget gennem optikerkæderne er vokset kraftigt de sidste 10-15 år, dog på bekostning af de selvstændige optikere, som derimod har oplevet en vigende markedsandel.

Optikerbranchen er stærkt konkurrencepræget. Det er et marked fyldt med mange store udbydere så som Louis Nielsen, Synoptik, Profil Optik, Nyt syn og Thiele.

Eftersom det er et marked, som er stærkt konkurrencepræget, er prisen også en vigtig parameter i den danske optikerbranche, samt en massiv markedsføring.

Louis Nielsen og Synoptik, står særligt stærkt i forbrugernes bevidsthed. Synoptik har den højeste kendskabsgrad på 69%, mod Louis Nielsen på 63%.

Louis Nielsen er markedsleder med hele 44% af markedsandelen og sælger nu over halvdelen af alle briller på det danske marked.

Efter Louis Nielsen kommer Synoptik med en markedsandel på 16% og dernæst kommer Profil Optik, Thiele og Nyt Syn. Der opleves en stigende efterspørgsel i optikerbranchen.

Det er især blandt unge, der sidder meget foran skærme, som øger chancen for, at få dårligere syn og hermed få et behov for briller.