Brillebranchen | Analyse | 10 i karakter

Indledning
I denne rapport vil jeg beskæftige mig med brillebranchen, og især de 3 virksomheder - Louis Nielsen, Synoptik og Profil Optik. Jeg vil starte ud med at give en karakteristik af branchen

for at få et bedre indblik i, hvad det er for en branche jeg arbejder med. Derefter vil jeg lave en markedsanalyse og en marketingsmix for de 3 aktører jeg arbejder med.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Karakteristik af brillebranchen 3
Markedsanalyse 3
- Problemformulering 4
- Hypotese 4
- Spørgeskema 4
- Datakilder 6
- Stikprøve 6
- Dataindsamling 6
Marketingmix 6
- Produkt 6
- Pris 7
- Distribution (place) 7
- Promotion 7
Pull- og push-strategi 8
Konklusion 8
Kildeliste 9

Uddrag
En markedsanalyse er en analyse af data, indenfor et marked eller en branche. Det har en virksomhed behov for, for at have en bedre grundlag at træffe beslutninger og handle på.

Man kan bruge kvantitative eller kvalitative markedsanalyse. Den kvantitative analyse bruges til fastslå størrelsen eller omfanget af bestemte holdninger, vaner, forudsætninger eller meninger om bestemte varer osv.

Der laver man blandt andet spørgeskemaer med relevante spørgsmål, for at få kundernes personlige meninger. Med den kvalitative metode interviewer man kunder

for at få en dybere vurdering. Når man har indsamlet information ved hjælp af en markedsanalyse, kan man opstille et markedskort for de tre valgte aktører.

Jeg vil i denne analyse benytte mig af den kvantitative markedsanalyse.
Ved hjælp af et spørgeskema vil jeg indsamle information om de tre aktører i brillebranchen

- Louis Nielsen, Synoptik og Profil Optik. Formålet med spørgeskemaet er at finde ud af, hvilken virksomhed kunderne foretrækker imellem disse tre aktører, som er meget tætte konkurrenter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu