Brexit | SRO | 10 i karakter

Indledning
Til folkeafstemningen d. 23. juni 2016 blev det afgjort, at Storbritannien skal forlade EU. Denne SRO opgave består af en redegørelse, analyse, diskussion og konklusion.

Redegørelsen tager udgangspunkt i tre hypoteser, der forklarer vælgeradfærden af valgresultatet ved Brexit-afstemningen.

I analysedelen tages der udgangspunkt i Theresa Mays ”Florence speech about Brexit” ved at lave en retorisk analyse af talen.

Desuden diskuteres der mellem tre tekster omkring hvilke konsekvenser Brexit vil have for Storbritannien.

Diskussionen tager også udgangspunkt i nogle af hypoteserne fra redegørelsen. Konklusionen tager udgangspunkt i de resultater, der er fundet frem til i redegørelsen, analysen og diskussionen.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 4
2. Redegørelse 4
2.1. Hypotese 1 – Alder 4
2.2. Hypotese 2 - uddannelsesniveau 5
2.3. Hypotese 3 – center-periferi 5
2.4. Delkonklusion 6
3. Analyse 6
3.1. Præsentation 6
3.2. ”Rhetorical pentagon” 6
3.3. ”Features” 7
3.4. ”Functions” 8
3.5. ”Modes of appeal” 8
3.6. Delkonklusion 9
4. Diskussion 9
4.1. Præsentation 10
4.2. Økonomi – center-periferi 10
4.3. Suverænitet og magt 11
4.4. Fremmedarbejdere og lavt lønnede jobs 11
4.5. Delkonklusion 12
5. Konklusion 12
6. Litteraturliste 14

Uddrag
Herudover bruger May en række forskellige ”features” som ”topological features”. ”Topological features” består af bl.a. sammenligninger og kontraster.

Hun bruger en kontrast i sin tale om ”life” og ”death”: ” (…) we continue to work together on what can be life and death matters” .

Kontrasten mellem liv og død forstærker Mays budskab, om hvor vigtigt og nødvendigt det er at samarbejde med EU. Modtageren husker bedre budskabet, når der bliver brugt en kontrast.

Et eksempel på både en sammenligning og en kontrast er antitesen, som faktisk også er en ”argumentative feature”: ”We may be leaving the European Union, but we are not leaving Europe” .

Hun opstiller et modsætningspar ved at bruge ordene ”we may be leaving” og ”we are not leaving”, hvilket forstærker Mays budskab, om at Storbritannien altid vil være en del af Europa.

Modtageren forstår og husker Mays budskab nemmere, når hun forstærker det ved at bruge en antitese. I overstående citat er der også gentagelser af ordet ”we”, hvilket også gentages i resten af teksten f.eks.:

”I believe we must. And I believe we can” . Gentagelsen af ”I believe we…” er en anafor, da den ligger i begyndelsen af sætningen. Gentagelser skaber en form for rytme og rim, hvilket vil sige at de er ”schemes” altså ”linguistic features”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu