Indledning
Journalistik defineres som indsamling, redigering og formidling af en sand/ virkelig historie, normalt et nyhedsbrev, til et massemedie.

Traditionelt har dette medie været aviser, tv eller radio, men afhængigt af den tekniske udvikling har journalistikken ændret sig gennem tiden.

Journalistens hverdag er at sortere begivenheder, nyheder og informationer, der kan interessere og fange modtageren, derfor kommer deres egen personlig og holdninger tydeligt til udtryk.

Journalistens opgave er at gå i dybden med, at forklare, hvad der er sket, hvad fremtiden vil bringe og evt. stille forslag til løsninger på en evt. konflikt, de skal også at forsøge at skabe en sammenhængende forståelse overfor læseren.

Det skrives de i et personligt sprog, med værdiladede som negative, positive ord. Ofte er sproget underholdende som ironi, humor og skæve vinkler.

Nogle gange er journalisten eller fortælleren kritisk i omkring et emne for at, fordyber sig i det og forholder sig kritisk til kritiserer det.

Det betyder at de stiller spørgsmålstegn og researcher på informationer som man typisk vil tage for gode vare.

De stiller mange spørgsmål og er typisk den person normalt, hvad man vil kalde en yderst nærgående journalist.

De benytter sig af mange kilder for at få et udbredt perspektiv på emnet og ofre meget tid i emnet.

Indholdsfortegnelse
Delkonklusion
TV-udsendelse med journalisten Anders Agger om en tvangsfjernelse.
Delkonklusion
Sammenligning af de to journalisters rolle
Konklusion

Uddrag
Delkonklusion
Ud fra analysen kan det konkluderes at Herman Bangs ”Branden ”giver realistisk på den måde han gør brug af impressionisme, der han ikke kun fortæller den men viser handlingen også.

Det viser sig, at Bang gør brug af billedsprog til at understøtte sine sceniske beskrivelser og samtidig gør han også brug af besjæling for at får læseren til at tænke over, hvordan ilden må have været i den situation, hvilket er godt, for at gør det realistisk.

Man kan se ud fra skemaet, at Bang har brugt mange synonymer ved at bruge stemninger og sanser.

Dermed kan man sige, at Bang mente, at branden skabte et kæmpe kaos for byen. Bang giver os et tydeligt tegn på, at jeg-fortælleren spiller en lige så stor rolle i teksten som den brand, han fortæller om.

TV-udsendelse med journalisten Anders Agger om en tvangsfjernelse.
En anden journalist der spiller en stor rolle i journalistens verden, er Anders Agger.

Hans TV-udsendelse om en tvangsfjernelse er barsk og meget rørende udsendelse, den går dybt ind i Jørgen og Belinda Nielsen liv.

Dokumentaren viser tydeligt hvordan der ikke tages hånd om forældrene, hverken under eller efter anbringelsen. De er alene med den ubærlige sorg.

I dokumentaren følger vi Anders Agger tæt i tre dage med Jørgen og Belinda Nielsen, der ifølge de socialforvaltninger ikke kan tage sig af deres kommende børn.

Derfor bør barnet tvangsfjernes ved fødslen, da Belinda (moren) er blevet vurderes af sociale myndigheder, som uopretteligt skadet af fysisk, psykisk og seksuelt misbrug.

Hendes mand var tidligere kriminel og derfor er der en voldsom ting mod hende, at hun ikke er i stand til at forme et stabilt forhold til et barn og fordi hun er også blevet slået af hendes mand.

Ikke kun det men faren har også en fortid, som vidner om mange belastninger, fængselsophold og flere anbragte børn. Forældreparret har et barn sammen, der er tvangsanbragt allerede.