Bolighuset ApS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.1 - Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

Opgave 1.2 - Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter. 

Opgave 1.3 - Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler. 

Opgave 2.1 - Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

Opgave 2.2 - Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

Opgave 2.3 - Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

Opgave 2.4 - Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 3.1 - Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

Opgave 3.2 - Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

Opgave 3.3 - Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned.

Opgave 4.1 - Opstil resultatbudgettet for 2015/16 for Baby møbler A/S. De nødvendige informationer og en skabelon fremgår af bilag 5.

Opgave 4.2 - Forklar, hvordan et fald i de kontante kapacitetsomkostninger på 5 % i stedet for det anførte fald på 2 % vil påvirke det budgetterede resultat før skat i 2015/16.

Opgave 4.3 - Beregn dækningsgraden for de to produkter både i resultatet og budgettet. Diskuter udviklingen.

Uddrag
Opgave 1.1 - Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.
Lovgivningen stiller et krav om, at en virksomhed skal udarbejde et regnskab mindst én gang om året.

Udover at lovgivningen stiller et krav om det, er det også en god ide for Bolighuset ApS at udarbejde en årsrapport, da man får et overblik over virksomhedens økonomi.

Det kan også have en vigtig betydning for virksomhedens interessenter at se, hvordan det går for virksomheden f.eks., i forhold til, om de kan tage et lån. Derfor kan det være en god ide at lave en årsrapport.

Opgave 1.2 - Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter. 

Opgave 1.3 - Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler. 

Hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler, kan det have den påvirkning på økonomien, at deres lokaleomkostninger kommer til at stige.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu