Boghandlerbranchen | Analyse af konkurrencesituationen

Indledning
Denne opgave omhandler boghandlerbranchen, dette afsnit er en analyse af konkurrencesituationen.

Der foretages først en markedskarakteristik, for at opnå et bedre overblik over markedet, dernæst bruges konkurrencetragtmodellen til at identificere konkurrencen på det pågældende marked, dog er denne branche anderledes og derfor er mærkekonkurrencen og budgetkonkurrencen fravalgt, da det ikke har relevans for analysen og der fokuseres i stedet på produkttypekonkurrence og generisk konkurrence, derudover fokuseres der som udgangspunkt på fysiske bøger i konkurrencetragtmodellen.

Indholdsfortegnelse
Analyse af konkurrencesituationen

Hvilke faktorer i omverdenen har især medvirket til, at den traditionelle boghandler er udfordret.
- Konkurrenter:
- Kulturelle forhold:
- Teknologiske forhold:

Hvordan skal Amazon gribe en markedsanalyse af det danske marked an, inden de indtrænger på markedet?

Diskutér de følgende udsagn:
- Det er en KSF for den traditionelle boghandler både at have et bredt og dybt sortiment.
- SAXO.com følger den generiske strategi ”omkostningsleder”
- Det er svært for en traditionel boghandler at differentiere sig fra andre konkurrenter på markedet

Identificér en væsentlig udfordring for Bog & Idé eller Saxo.com. Diskuter løsning(er) af udfordringen

Uddrag
Herkigges der på måden, hvordan Amazon bør forholde sig og bør foretage en markedsanalyse på inden en eventuel indtrængen på det danske marked. Der foretages derfor ikke en markedsanalyse, men blot et forslag til, hvordan Amazon bør foretage den.

Med Amazons ønske om indtrængning på det danske marked har de til en start forskellige hypoteser de igennem analysen, ønsker at få be- eller afkræftet. De bør derfor benytte sig af markedsanalyseprocessen, der er inddelt 4 forskellige faser.

Den første fase går ud på at få defineret formålet med analysen, hvilke problemformuleringer og hypoteser Amazon ønsker svar på, dertil hvilke analysebehov Amazon har.

Derefter kommer den anden fase, anden fase er der, hvor det besluttes hvilke datakilder, der passer bedst ind i analysen og også hvilke databaser, Amazon skal vælge.

Datakilder er de ressourcer man får informationerud fra, datakilder opdeles i primære og sekundære kilder, primære datakilder er de informationer, som fremskaffes til et bestemt formål, hvorimod sekundære datakilder er de informationer, som allerede er indsamlet.

Det er vigtigt at vælge de databaser og datakilder, som passer bedst til den problemformulering, somAmazon har sat sig, sådan så analysen i sidste ende giver det mest retvisende billede som muligt.

Den tredje fase er der, hvor den egentlige dataindsamling foretages, med de kvalitative eller kvantitative metoder, der passer bedst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu