Bog & idé | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser kort virksomheden Bog & idé.
2. Analyser Bog & idés omverdensforhold.
3. Analyser købsadfærden for køb af bøger.
4. Diskuter Bog & idés konkurrencestrategi og vækststrategi.

Uddrag
For at kunne diskutere Bog og ides konkurrence samt vækststrategier vil der blive gjort brug af Ansoffs vækstmatrix samt Porters generiske konkurrencestrategi. Ansoffs vækstmatrix fastlægger hvordan Bog og ide skal nå de vækstmål, som Bog og ide har defineret. Porters generiske strategi er Bog og ides overordnede strategi, der udtrykker virksomhedens konkurrencemæssige fordele.

Bog og ides konkurrencemæssige fordel er at de er landsdækkende og er derfor tæt på forbrugerne. Bog og ide har en stor markedsandel i form af at de er landsdækkende samtidig med de henvender sig til en stor del af markedet. Tilmed tilbyder de relativt lave priser mens der opnås en konkurrencefordel ved at have branchens laveste omkostninger.

Kæden forsøger også gennem rationaliseringer at opnå store indkøb samt effektiv distribution ved at distribuere billigst muligt. Der kan derfor argumenteres for at Bog og ide benytter sig af konkurrencestrategien, omkostningsleder. Dog kan det diskuteres, i og med Bog og ide ikke har branchens laveste priser.

Det er nemlig supermarkederne, som har de laveste priser. De har altså ikke branchens laveste priser, men de har en af branchens laveste. Når der gøres brug af konkurrencestrategien, omkostningsleder, er der ofte tale om standardiserede produkter, hvilket for Bog og ide er bestsellers. Det er alfa og omega at Bog og ide har bestsellers på lager, ellers kan de ikke konkurrere med supermarkederne.

Dog har Bog og ide som sagt deres konkurrencemæssige fordel, som er at de er landsækkende, som de kan differentiere sig på.

I det udleverede tekstmateriale læses dette: ”Bog og ide har planer om vækst via e-handel”. Dette kaldes for markedsudvikling gennem nye distributionsformer her i form af e-handel. Bog og ide overvejer altså selv at iværksætte vækst gennem brug af vækststrategien markedsudvikling.

Der er som sagt altid fordele og ulemper ved sådan et foretag. Det er vigtigt for Bog og ide at dyrke kundepleje samt en god service. Dog bliver dette problemfyldt ved at sælge produkterne online, da de netop ikke kan opnå at give den gode kundeservice som de gør i de fysiske butikker.

Samtidig er det også en del mere kompliceret at give vejledning online end det er, når man er i de fysiske butikker og kan snakke fysisk med hinanden. En fordel er den som sagt stigende e-handel, som fra 2009 til 2014 er steget med 130%. Det er altså et marked med stigende vækst, hvilket kan være en indikator for en større omsætning på længere sigt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu