BoConcepts | Afsætning | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser virksomheden BoConcept. Inddrag bilag 1 (video), 2, 3, 4 og 5.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser BoConcepts internationalisering.

Opgave 3
Analyser 2-3 forhold som har særlig betydning for BoConcept på det japanske marked.
- Demografiske forhold:
- Kunder:

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.
a. Det er en fordel for BoConcept at anvende franchising som indtrængningsstrategi på et nyt marked.
b. Der er behov for tilpasning af produktparameteren på det japanske marked.
c. Den japanske kultur har ingen betydning, når BoConcept opererer på det japanske B2B-marked.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for BoConcept. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
BoConcept blev grundlagt i 1952, hvor det hed Ærthøj Jensen & Mølholm Møbelfabrik. Deres koncept bygger på det enkelte nordiske design, hvor deres vision er at det ikke bare skal være smukke møbler, det skal være funktionelt og kvalitet for pengene, som også er virksomhedens kernekompetence.

BoConcept er en virksomhed som rummer 539 ansatte i regnskabsåret 2018/2019, de har siden 2016 kun øgede med 3 ansatte.

Virksomhedens økonomiske situation er i vækst siden regnskabsåret 2016/2017, hvor de havde et underskud på -5,4 millioner kroner.

De har nu i regnskabsåret 2018/2019 et overskud på 80,5 millioner kroner, med en omsætning på 1,31 milliarder kroner.

BoConcepts målgrupper beskriver de selv som ” The post IKEA-generation”, som skal fortolkes som at unges første møbelkøb er fra IKEA, men efter det søger de kvalitet, og så går de til BoConcept.

---

BoConcepts internationalisering har været i gang siden 1993, hvor de åbnede deres første butik i Paris. Deres generelle eksportmotiv bygger i høj grad på interne proaktive.

BoConcept ønsker at opnå vækst ved deres internationalisering, som Brian Hedelund Nilsen, Global Business Development Director, siger så er der ønske at skabe vækst, og derved skaber stordriftsfordele og øget fortjeneste.

Det skaber de via deres franchisekoncept hvor BoConcepts ledelse står bag hver partner der vælger at opbygge en forretning i deres brand.

Der er altså en høj grad af prestigemotiv ved BoConcept da der er høje ambitioner for deres internationalisering.

Franchising konceptet gør også at partnere hurtigt kan gøre brug af virksomhedens stordriftsfordele, fordi de allerede kan bruge de leverandøraftaler, som der er i firmaet, samtidig med at produktionen er etableret.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu