BObles | Noter Erhvervscase

Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik

Business Model Canvas

Resultater fra analysefasen:

Kritiske succesfaktorer
- KSF 1: Bæredygtighed og verdensmål
- KSF 2: Udvikling af børns motoriske færdigheder
- KSF 3: Unikt produkt

Virksomhedens udfordringer

Udfordring 1: Storytelling

Løsningsforslag 1: Fokus på anden form for markedsføring
1. Konsekvens:
2. Konsekvens:

Løsningsforslag 2: skabe andre produkter, som minder om det traditionelle
- Konsekvens 1:
- Konsekvens 2:
- Hvilken løsning er bedst for BObles?

Udfordring 2: Mættet på markedet

Løsningsforslag 1: Erobre et nyt marked
1. Konsekvens:
2. Konsekvens:

Løsningsforslag 2: Nye former og produkter
1. Konsekvens:
2. Konsekvens:
- Hvilken løsning er bedst for BObles?

Udfordring 3: Dyre produkter
- Løsningsforslag 1: Samarbejde med flere butikker
1. Konsekvens:
2. Konsekvens:
- Løsningsforslag 2: Brugte produkter
Løsningsforslag 2: Brugte produkter
1. Konsekvens:
2. Konsekvens:
- Hvilken løsning er bedst for BObles?

Konklusion

Metodeovervejelse

Kildeliste

BILAG 1 - VÆRDIKÆDEANALYSE
- Virksomhedens infrastruktur:
- Menneskelige ressurser:
- Produkt og teknologiudvikling:
- Indkøb og forsyninger:
- Indgående logistik:
- Produktion:
- Udgående logistik:
- Marketing og salg:
- Service efter salg:

Bilag 2 - Regnskabsanalyse af bObles A/S
- Rentabilitet:
- Soliditet - og likviditetsgraden analyse

Bilag 3 - Porters five forces:
- Nye indtrængere:
- Leverandørerne:
- Kunder:
- Substituerende produkter:
- Konkurrenter i branchen:

Bilag 5 - Den uafhængige omverden

Uddrag
Virksomhedskarakteristik
BObles er en produktionsvirksomhed, som skaber multifunktionelle og motorisk stimulerende produkter, der underholder og udvikler din tumling, mens den har det sjovt

samtidig med at den ikke larmer. Virksomheden er iværksat af de to CO-founders Bolette og Louise, som er søskende, som sammen fik ideen 13 år tilbage.

Ideen opstod da den ældste søstre, Bolette, fik sit første barn og hun følte et behov for at holde hendes tumling underholdt, uden det ville genere resten af familien.

Sammen er de kendt for deres lækre kvalitet og samt det danske design. Siden 2006, som var året hvor virksomheden blev grundlagt, har de søgt samarbejdspartnere som har de samme værdier som BObles selv.

De lægger stor vægt på at arbejde dedikeret med tre af verdens målene, som er nummer 4 (kvalitetsuddannelse), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 17 (partnerskab for handling).

Virksomheden består i dag af 16-18 medarbejdere, hvor de ekslusivt har elefantøre, som kører ud og spreder budskabet om deres virksomhed.

---

Resultater fra analysefasen:
BMC indebærer mange gode samarbejdspartnere, som gør at virksomheden får mere omtale og flere kunder

grundet at de gennem de andre butikker henter nogle af deres kunder ind. Derudover er de fastholdte på at udføre deres værdier og mål, hvilket tydeliggøres i den videomateriale vi har fået tildelt.

De lægger stor vægt på barnets motorik, som de har stor kendskab til gennem deres veluddannede personale, som gør at de ved hvad de snakker om, når de skaber et produkt til et hvis formål.

Derudover går de op i at skabe god kunderelation, som de styrker gennem deres events, hvor de holder oplæg om, hvad deres produkter kan gøre for barnets udvikling og motoriske udvikling.

Virksomheden samarbejder med mange kommuner, herindunder både vuggestuer, dagplejer, børnehaver m.m., hvilket også skaber en større målgruppe og kundesegment for virksomheden.

BObles har mange store omkostninger, som gør at de gennem et langt stykke tid har haft en faldende omsætning, grundet salget ikke har været større end omkostningerne.

BObles har produktion i Asien, hvorefter deres produkter bliver sendt til kvalitetstjek i Holland og derefter ud til deres forskellige forhandlere.

Det er i højeste prioritet for BObles at de ved hvad de laver og snakker om, og derfor er deres personale veluddannede både indenfor salg og service, men også inden for børnenes udvikling og hvad der er godt/sundt for barnets motorik og stimulering.

BObles bruger meget tid på producering af deres produkter, og de går meget op i at produkterne skal være perfekt til sidste detaljer, så de passer til den målgruppe de ønsker at ramme med hvert produkt.

Produkterne skal føles som hud, så barnet føler hud til hud kontakt, og det skaber en tryghed hos barnet. Hvert produkt har en historie bag, og det sender de videre til events og messer

hvor de fortæller deres historie og hvorfor deres produkter er unikt. Produktionen foregår i Kina og Vietnam med kvalitetstjek i Holland og videre til forhandlerne i Danmark.

I SWOT har vi indsamlet vores data fra analysen, og sammensat den til virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Bobles stærkeste sider er de unikke produkter og deres gode kunderelationer grundet de mange events. Derudover er deres personale veluddannede som skaber en tryghed hos køberen, da de ved at forhandleren har styr på sin fakta.

Dog er BObles svage side at de har et meget smalt sortiment, samt deres priser er meget høje. Deres mulighed er at eksponere sig på det udenlandske marked

for at udvide deres målgruppe og deres marked, dog truer det dem at man har en anden kultur og forståelse for barnets opdragelse i andre lande, og de vil måske ikke forstå produktet på samme måde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu