Bobles | Erhvervscase | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Metodeovervejelser 3
Virksomhedskarakteristik 4
Resultat af analysefasen: 6
KSF’er 7
Udfordringer 8
Løsningsforslag 8
Litteraturliste 9
Bilag 10
Regnskabsanalyse 10
Business Model Canvas 12
Omverdens analyse 14
Ansoffs vækstmatrice / vækst strategi 18
Porter's five forces 19

Uddrag
Til besvarelsen af erhvervscase om Bobles, er der blevet anvendt forskellige faglige dybdegående analyseværktøjer, fra både afsætning og vø faget. Alle modeller er taget fra systime bøgerne.

Til at starte med, bliver der lavet en virksomhedskarakteristik, der oplyser om virksomheden og hvordan den startede, missionen for virksomheden, dens produkter, det marked de operere på osv.

Til at analysere de interne forhold for Bobles, er der blevet valgt at bruge først Business model canvas for at komme ind på de forskellige byggeblokke der er med til at skabe Bobles interne forhold.

Ved at komme ind på de punkter der er givet i BMC får man en bedre forståelse på hvordan Bobles bruger der interne forhold.

For at analysere Bobles eksterne forhold er der blevet anvendt omverdenmodellens afhængige og uafhængig omverden. Dette har givet et bedre indblik på forholdene for Bobles eksterne situation.

Der er blevet udarbejdet en rentabilitetsanalyse over de 3 år 17-18-19, til at forklare den økonomiske udvikling, og vigtige nøgletal. Rentabilitetsanalysen er blevet udregnet ved hjælp af Excel. Dette vil siges at vi har taget nøgletallene og plottet dem ind i Excel.

Ansoffs vækstmatrice fastlægger hvordan virksomhedens vækstmål defineres. Man tager udgangspunkt i to variabler nemlig produkt og marked. Ud fra dette kan man fastlægge, hvordan virksomheden vækstmål er.

Ved at benytte porters five forces, får man et indblik i hvordan bobles ligger i forhold til konkurrenceforholdet. Porters five forces bruges til at give bedre forståelse for konkurrencesituationen på det nærliggende marked.

Derefter er der blevet lavet en swot-analyse af resultaterne fra Bmc, og omverdens-analysen. Ved hjælp af Swot-analysen kan man konkludere efter de andre beregnede analyser hvordan situationen alt i alt ligger for virksomheden Bobles.

---

Produkterne er lavet af skum, som ikke larmer når den bliver leget med og for børnene føltes materialet som menneskehud og dermed giver dem tryghed til at bruge/lege med produktet.

I designet tog Bolette udgangspunkt i simple former som en cirkel og firkant, da børn ikke har fuldt udviklet opfattelsesevne og kan bedre opfatte simple former.

Bolettes barn Jonas elskede dyr og derfor fik hun ideen til designet at de første produkter skulle laves ud fra dyr.

Bobles nævner selv at de ikke har nogle konkurrenter indenfor deres branche, derfor vil bobles hermed være markedsleder da deres produkter er unikke.

Virksomhedens mission var at skabe et stykke legetøj som kunne for det første dæmpe støjen, men senere fandt de så ud at den ikke var det de troede den var.

De fandt nemlig ud af legetøj gav børnene en bedre form for bevægelse. At give børn i alderen 0-36 måneder bedre bevægelse det er deres mission.

Bobles går meget op i FN´s 17 Verdensmål. Her går bobles op i 3 af dem nemlig nummer 4, 12 og 17. Disse verdensmål er kvalitetsuddannelse

Ansvarligt forbrug og produktion og Partnerskab for handling. Bobles siger selv på deres hjemme at “De er valgt ud fra et brændende ønske om at gøre en forskel for alle børn, deres familier og kloden.

Og selvfølgelig der hvor vi har den største chance for virkelig at sætte et positivt aftryk” . Bobles opererer primært på B2C-markedet hvor de samarbejder med nogle mellemhandler butikker fx BabySam og Ønskebørn.

Bobles største del af deres salg ligger hos mellemhandlere hvor 60% af deres salg. De resterende 40% er fra deres egen Webshop. Bobles vil gerne have vendt det rundt så deres primære salg er fra deres Webshop.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu