Bobles | Erhvervscase | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Metodeovervejelser 3
Virksomhedskarakteristik 4
Resultat af analysefasen: 5
KSF’er 6
Udfordringer 7
Løsningsforslag 7
Litteraturliste 8
Bilag 9
Regnskabsanalyse 9
Business Model Canvas 10
Omverdens analyse 12
Ansoffs vækstmatrice / vækst strategi 16
Porter's five forces 17

Uddrag
Til besvarelsen af erhvervscase om Bobles, er der blevet anvendt forskellige faglige dybdegående analyseværktøjer, fra både afsætning og vø faget. Alle modeller er taget fra systime bøgerne.

Til at starte med, bliver der lavet en virksomhedskarakteristik, der oplyser om virksomheden og hvordan den startede, missionen for virksomheden, dens produkter, det marked de operere på osv.

Til at analysere de interne forhold for Bobles, er der blevet valgt at bruge først Business model canvas for at komme ind på de forskellige byggeblokke der er med til at skabe Bobles interne forhold.

Ved at komme ind på de punkter der er givet i BMC får man en bedre forståelse på hvordan Bobles bruger der interne forhold.

For at analysere Bobles eksterne forhold er der blevet anvendt omverdenmodellens afhængige og uafhængig omverden.

Dette har givet et bedre indblik på forholdene for Bobles eksterne situation. Der er blevet udarbejdet en rentabilitetsanalyse over de 3 år 17-18-19, til at forklare den økonomiske udvikling, og vigtige nøgletal.

Rentabilitetsanalysen er blevet udregnet ved hjælp af Excel. Dette vil siges at vi har taget nøgletallene og plottet dem ind i Excel.

Ansoffs vækstmatrice fastlægger hvordan virksomhedens vækstmål defineres. Man tager udgangspunkt i to variabler nemlig produkt og marked. Ud fra dette kan man fastlægge, hvordan virksomheden vækstmål er.

Ved at benytte porters five forces, får man et indblik i hvordan bobles ligger i forhold til konkurrenceforholdet.

Porters five forces bruges til at give bedre forståelse for konkurrencesituationen på det nærliggende marked.

Derefter er der blevet lavet en swot-analyse af resultaterne fra Bmc, og omverdens-analysen.

Ved hjælp af Swot-analysen kan man konkludere efter de andre beregnede analyser hvordan situationen alt i alt ligger for virksomheden Bobles.

---

BObles er et anpartsselskab som er startet op af de to søskendepar Bolette og hendes søster Louise Blædel.

Bobles går ind under legetøjsbranchen med målgruppen nybagte forældre . Bobles udvikler produkter til babyer hvor de kan træne deres motorik og funktion.

Ideen kom først til Bolette Blædel, efter at hun havde fået sit første barn. Han var et tumle barn som de fleste børn og havde behov for at bevæge sig.

De boede i en lille lejlighed med papirtynde vægge, så naboerne blev sure når man tumlede rundt. Derfor fik hun ideen om at lave et produkt som han kunne tumle på som ikke larmede.

Bobles sortiment af produkter består af Tumledyr, bolde, donuts og andre ligende møble/legetøj produkter.

Produkterne er lavet af skum, som ikke larmer når den bliver leget med og for børnene føltes materialet som menneskehud og dermed giver dem tryghed til at bruge/lege med produktet.

I designet tog Bolette udgangspunkt i simple former som en cirkel og firkant, da børn ikke har fuldt udviklet opfattelsesevne og kan bedre opfatte simple former.

Bolettes barn Jonas elskede dyr og derfor fik hun ideen til designet at de første produkter skulle laves ud fra dyr.

Bobles nævner selv at de ikke har nogle konkurrenter indenfor deres branche, derfor vil bobles hermed være markedsleder da deres produkter er unikke.

Virksomhedens mission var at skabe et stykke legetøj som kunne for det første dæmpe støjen, men senere fandt de så ud at den ikke var det de troede den var.

De fandt nemlig ud af legetøj gav børnene en bedre form for bevægelse. At give børn i alderen 0-36 måneder bedre bevægelse det er deres mission.

Bobles går meget op i FN´s 17 Verdensmål. Her går bobles op i 3 af dem nemlig nummer 4, 12 og 17.

Disse verdensmål er kvalitetsuddannelse, Ansvarligt forbrug og produktion og Partnerskab for handling.

Bobles siger selv på deres hjemme at “De er valgt ud fra et brændende ønske om at gøre en forskel for alle børn, deres familier og kloden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu