BObles.dk | Erhvervscase

Indholdsfortegnelse
Metodeafsnit 2
Business Model Canvas (BMC) 3
SWOT-analyse 4
KSF - Kritiske succesfaktorer 5
KSF 1 - Events 5
KSF 2 - Unikt produkt 5
KSF 3 - Høj faglighed 5
Udfordring 1: 6
Løsningsforslag 1: 6
Konsekvens 1: 6
Løsningsforslag 2: 6
Konsekvens 2: 7
Udfordring 2: 7
Løsningsforslag 1: 7
Konsekvens 1: 7
Løsningsforslag 2: 8
Konsekvens 2: 8
Udfordring 3: 8
Løsningsforslag 1: 9
Konsekvens 1: 9
Løsningsforslag 2: 9
Konsekvens 2: Litteraturliste 9
Bilag 11
Bilag 1 - Virksomhedskarakteristik 11
Bilag 2 - BMC-model 12
Bilag 3 - De fire P’er 15
Bilag 4 - Regnskabsanalyse 17
Bilag 5 - PESTEL-analyse 21
Bilag 6 - Porters five forces 23
Bilag 7 - Konkurrencestrategi 24
Bilag 8 - Vækststrategi 24
Bilag 9 - SWOT-analyse 25
Bilag 10 - TOWS-matrice 27

Uddrag
I denne synopsis behandles virksomheden BObles.dk, hvor der vil blive fundet udfordringer ud fra analyser, og dertil mulige løsningsforslag.

Til analyse af virksomhedens strategier vil der tages udgangspunkt i de interne- og eksterne strategifaktorer. Til en start fokuseres der på de interne, hvor der vil blive udarbejdet en BMC-analyse, rentabilitetsanalyse

Til analysen af de eksterne strategifaktorer vil der laves en PESTEL-analysen med fokus på politiske, lovmæssige, teknologiske -

og økonomiske forhold, en Porters Five Forces analyse, en analyse af konkurrencestrategier, og herefter vil alle analyserne til slut samles i en SWOT-opstilling samt TOWS-matrice.

Afslutningsvis vil der med udgangspunkt i analysere findes tre udfordringer og der til løsningsforslag med konsekvenser.

For at understøtte de udvalgte modeller og analyser, er der gjort brug af relevante kilder. Vi er opmærksomme på, at videoerne fra BObles.dk er subjektive set i forhold til argumenter og fremstilling af virksomheden.

Vi har gjort brug af både kvantitativt og kvalitativt data, da de understøtter påstande på forskellig vis. Den kvantitative metode kommer fra de statistikker vi har brugt fra Danmarks statistik, hvor det kvalitative blandt andet er interviews.

Vi er dog opmærksomme på, at det er udvalgte spørgsmål, og ikke spørgsmål vi selv har fået lov at stille.

Hver gang en kilde/bilag benyttes vil det fremgå af en fodnote. Kilderne vil til slut samles i en litteraturliste i alfabetisk rækkefølge

Vi er opmærksomme på, at vi som gruppe har forskellige kompetencer og kan bidrage med noget forskelligt.

Vi har derfor gjort brug af den viden vi hver især har, og delt den med hinanden. Vi har suppleret hinanden, og respekteret de forskellige holdninger der nu engang har været, og det er endt i flere forskellige syn på tingene, som vi har gjort brug af i opgaven.

Business Model Canvas (BMC)
BObles.dk tilbyder unikke multifunktionelle børnemøbler, som de ønsker at kunne tilbyde børn med henblik på en god start på livet.

Dette opfylder de netop gennem deres unikke og kvalitetsopfyldende produkter. De skaber altså en værdi for hver enkel kunde ved at sætte barnet som første prioritet.

De værdiparameter som de spiller på, er deres produktudvikling, det danske design samt en høj faglighed. De skaber en relation til deres kunder gennem daglige beslutninger hvor kunderne er omdrejningspunktet.

De har et fokus på at sprede budskabet om den motoriske udvikling, samtidig med at de får lov at interagere med alle deres kunder og deres børn.

De vil skabe de bedste betingelser for børns motoriske udvikling, som lægger grundlag for børns selvværd, personlige kompetencer og faglige kompetencer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu