Bobles ApS | VØ opgave | 12 i karakter

Metode:
Vi har anvendt den samfundsvidenskabelige metode bestående af hårde og bløde data, for at få en dybtgående analyse. Vi har brugt yderligere materiale end hvad vi har fået udleveret for at udarbejde denne case.

Vi har derfor anvendt den kvalitative metode, den kvantitative metode samt den komparative metode. Vi har startet ud med en virksomhedskarakteristik for at få en indsigt i virksomheden som helhed.

For at finde relevante ksf’er har vi brugt diverse analysemodeller, hvorfra vi har startet fra toppen og lavet en virksomhedskarakteristik af BObles for at få et overordnet overblik over virksomheden.

Efter dette har vi analyseret deres interne – (BMC, værdikæde, de 4 p’er, nøgletalsanalyse, konkurrence strategier og vækststrategier) og eksterne (Omverdensanalyse og Porters five forces) forhold for at finde frem til en SWOT opstilling.

På baggrund af disse analyser har vi fundet relevante ksf’er. Vi har fundet i alt 4 ksf’er, udfordringer og løsninger for dette samt eventuelle konsekvenser.

Indholdsfortegnelse
Metode 2
Virksomhedskarakteristik 2
BMC 4
Kritiske succesfaktorer 5
Udfordringer 6
Løsningsforslag 8
Litteraturliste 13
Bilag… 16

Uddrag
Bobles er et ApS selskab, som beskæftiger sig med branchen “spil og legetøj”. Virksomheden udvikler produkter som egner sig til børn i alderen 0-6 år.

Virksomheden er en handelsvirksomhed, eftersom at de ikke selv producerer deres produkter, men får produkterne produceret af fabrikker som ligger i hhv.

Thailand samt Vietnam. Virksomheden har kontakt til fabrikkerne gennem en sourcing virksomhed.

Virksomheden over råder 20-30 ansatte samt havde de i 2010 en bruttofortjeneste på ca. 11.914.331 millioner kr. hvor de formåede at omdanne 244.068 kr. af bruttofortjenesten til overskud.

1Bobles fungerer primært som en grossistvirksomhed eftersom de opererer som et mellemled til en række forhandlere som videresælger produkterne til de fysiske forbrugere

med henblik på at udvikle børns motoriske færdigheder. Dog henvender virksomheden sig også direkte til forbrugerne, i forbindelse med online salg, via deres egen hjemmeside.

BObles image er særligt bygget op omkring at de har en stærk markedsposition, stærk brandværdi og så er de særligt anerkendt for deres høje faglige viden som de opnår ved hjælp af psykologer, tereapauter med videre.

Denne viden videreformidler virksomheden gennem events sammen en app til forbrugerne, og giver i forbindelse med dette, inspiration til hvordan man kan inddrage BObles produkter i hverdagen

til at fremme barnets motoriske færdigheder. Virksomhedens vision og mission er meget sammenligne

eftersom deres vision er at skabe rammerne og legetøjet til at hjælpe forældre med at give deres børn den bedste start på de første leveår, og hjælpe forældre med at styrke deres børns motoriske færdigheder.

Ligeledes er virksomhedens mission at skabe møbler som skal motivere børnene til bevægelse, og heraf fremme motorikken.

Overordnet BObles forretningsmodel fokuseret på at give børn en bedst mulig start på livet vha. BObles produkter. Virksomhedens lager er placeret på Lolland, hvor styringen af virksomheden foregår.

---

Konsekvensen ved løsningsforslag 1 er at virksomheden vil opleve øget omkostninger, hvilket vil påvirke deres økonomiske situation negativt, som i forvejen er i nedgang.

Man kan forestille sig at institutionerne mv. skal betale for projekterne/foredragene, men det vil stadig kræve kapital at skulle danne projekterne/foredragene.

Man kunne forestille sig at det evt. kan kræve flere medarbejdere, såfremt man har behov for medarbejdere

der kan tage del af projekterne/foredragene ligeledes kan det også kræve kapital at skulle lave projekterne/foredraget i form af redskaber mv. der skal benyttes

desuden kan det være relevant for virksomheden at inddrage samarbejdspartnere i form af psykologer

hjerneforskere mv. som også kan tage del i projekterne/foredragene. Dette har også nogle kapitalkrav, ift. betaling for samarbejdet.

Dog kan det også være positivt for virksomheden eftersom de opnår en stærk relation på B2B markedet, som kan udkonkurrere evt. indtrængere på markedets.

Umiddelbart at vurdere går de fleste institutioner, skoler, hospitaler mv. op i kvaliteten samt multi funktionaliteten af produkterne

i dette tilfælde i forbindelse børnenes motoriske udvikling, hvilket er væsentligt positivt for virksomheden, eftersom det er dette virksomheden har skærpet fokus på.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu