bObles ApS | Erhvervscase | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Metode 1
Virksomhedskarakteristik 1
BMC af bObles 2
Kritiske succesfaktorer 4
Virksomhedens udfordringer 5
Handlingsforslag 6
Kilder 8
Bilag 1: SWOT 10
Bilag 2: Porters Værdikædeanalyse 12
Bilag 3: Regnskabsanalyse 18
Bilag 4: Porter's Five Forces 21
Bilag 5: PESTEL analyse 24
Bilag 6: Gennemsnitsalder for fødende kvinder 28

Uddrag
Denne synopsis er udarbejdet på baggrund af følgende delanalyser, for at analysere virksomheden bObles situation og omverden.

Den interne situation er analyseret via en Virksomhedskarakteristik, BMC model, Værdikæde analyse og en artsopdelt Regnskabsanalyser.

Regnskabsanalysen er udarbejdet artsopdelt, grundet virksomhedens resultatopgørelse er opbygget som en handelsvirksomhed, hvilket skyldes, at de har outsourcet deres produktion.

Den eksterne situation og omverdenen er analyseret via en Porters five forces og en PESTEL analyse. Del-analyserne er endt ud i en samlet SWOT-opstilling.

Vi har under vores informationssøgning både benyttet os af casematerialer i form af videoer og internetsøgning herunder artikler og statistikker.

Synopsen er udarbejdet på baggrund af sekundære data, både i form af kvalitative og kvantitative metoder. De kvantitative metoder finder primært sted i regnskabsanalysen, men også i form af statistikker fra blandt andet Statistikbanken.

De kvalitative metoder er anvendt for at læse og tolke relevant empiri korrekt samt koble empirien med modeller og anden teori. Vi vurderer derfor vores materialer og empiri for at være pålidelige, aktuelle, objektive og repræsentative.

---

bObles ApS er dansk produktionsvirksomhed, som producerer tumlemøbler til børn. Virksomheden blev stiftet tilbage i 2006 af arkitekten Bolette Blædel, sammen med designeren Louise Blædel.

bObles har en mission om, at give børn “den bedste start på livet” . Virksomheden sælger internationalt og befinder sig både på B2B og B2C markedet

fordi de både sælger til andre virksomheder som videresælger deres produkter, men også direkte til private forbruger gennem deres webshop.

bObles befinder sig i branchen for børnemøbler, hvor de sælger kvalitets tumlemøbler, som understøtter bevægeglæde, leg og motorisk udvikling .

Deres produkter er lavet til børn fra 0-6 år, derfor henvender deres målgruppe primært til børnefamilier, der har små børn.

Eftersom produkterne koster omkring 400 kr pr. tumledyr og opefter, kræver det at forældrene mindst har en almindelig gennemsnitsindkomst.

bObles kernekompetence er at producere unikke kvalitets omfattede produkter til børn, som skaber de bedste betingelser for barnets motoriske udvikling

som er med til at lægge grundlag for selvværd, personlige kompetencer, tillid, sociale kompetencer, og for faglige kompetencer. Dette opstår, da børnene bliver nysgerrige for at lære.

bObles laver en masse events, hvor de arbejder tæt sammen med blandt andet LEGO, Vores Børn, Nordisk Film og mange flere for at nå så langt ud som muligt.

bObles sætter deres NGO-partnerskaber meget højt. Virksomheden designer nogle af deres produkter sammen med de forskellige NGO’er, og donerer en del af indtjeningen til dem.

Virksomheden sluttede regnskabsåret 2019 ud med et resultat på 244.068 DKK. Dette er en forværring på 636.071 DKK sammenlignet med det forrige regnskabsår 2018.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu