BObles | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik 3
Resultat af analysefasen 4
Kritiske succesfaktorer 4
KSF 1 - Høj kvalitet/Multifunktionelt 4
KSF 2 - Udvikling af motoriske færdigheder 4
KSF 3 - Opfyldelse af verdens mål 4
Udfordringer/muligheder 5
Udfordring/mulighed 1 - Lav omsætning i udlandet 5
Udfordring/mulighed 2 - Mætning af markedet 5
Udfordring/mulighed 3 - Nye indtrængere 5
Handlingsforslag 6
Udfordring/mulighed 1 - Lav omsætning i udlandet 6
Handlingsforslag 1 - Ekspandere til nordiske lande 6
Handlingsforslag 2 - Aggressiv markedsføring i Japan og Finland 6
Udfordring/mulighed 2 - Mætning af markedet 6
Handlingsforslag 1 - Udlejning af produkter 6
Handlingsforslag 2 - Større fokus på events 7
Udfordring/mulighed 3 - Nye indtrængere 7
Handlingsforslag 1 - Kundeloyalitet 7
Handlingsforslag 2 - Nyt brand 7
Metodeafsnit 8
Kildeliste 8
BMC 9
Værdikæde 10
Produktudvikling 10
Produktion 10
Marketing 11
Salg og service 11
De 4 p’er 11
Produkt 11
Place 12
Price 13
Promotion 13
Konkurrencestrategi 14
Vækststrategi 15
Økonomiske situation 15
Rentabilitetsanalyse 15
Afkastningsgrad 16
Overskudsgrad 16
Aktivernes omsætningshastighed 16
Gældsrente 16
Gearing 17
Egenkapitalforrentning 17
Konklusion 17
Omverdensmodel 18
Afhængige omverden 18
Konkurrenter 18
Kunder 18
Leverandører 19
Mellemhandlere 19
Uafhængige omverden 19
Demografi 19
Massemedier 20
Miljø 20
Politiske og lovgivningsmæssige forhold 21
Økonomiske forhold 21
Teknologiske forhold 21
Kulturelle forhold 22
Porters-five-forces 22
Konkurrenter i branchen 22
Leverandører 23
Nye indtrængere 23
Kunder 23
Substituerende produkter 23
SWOT - Opstilling 24
TOWS-opstilling 25

Uddrag
Bobles er et ApS selskab, med omtrent 24 ansatte (marts 2020) og de havde i 2018 en bruttofortjeneste på omtrent 11 millioner og leveret et overskud på 880 tusind.

Bobles er primært en grossistvirksomhed da de er mellemled til en række forhandlere som sælger BObles forskellige fysiske produkter i form af diverse møbler til børn som har et motorisk formål.

Bobles har ikke som sådan nogle direkte konkurrenter på markedet. Dog har nogle få detailkæder forsøgt at ind trænge sig på markedet, men uden held.

BObles kendetegn og stærke side er deres stærke markedsposition, stærk brandværdi og ikke mindst deres enorme erfaring. BObles produkter er møbler, legetøj mv.

BObles ide, vision, mission og forretningsmodel: Deres vision og mission er meget lig hinanden, det er nemlig visionen at skabe rammerne og legetøjet til at hjælpe nyfødte med at få den bedste start på livet.

Ideen bag BObles er at skabe et produkt som appellerer til leg og bevægelse hos barnet, samt et design som forældrene vil byde indenfor i stuen.

Ideen opstod ved at den ene søster, af søskendeparret Blædel var på barsel med sit første barn og ikke kunne finde et produkt, som opfyldte kravene for deres ide i dag

på det danske marked. Så overordnet set er BObles forretningsmodel altså at være med til at give så mange børn som muligt den bedste start på livet igennem deres møbler og legetøj.

---

Til at lave vores vores erhvervscase vil vi gennem det materiale vi har fået udleveret, samt yderligere materiale tilladt at bruge på nettet, vil vi udarbejde en case.

Vi har besvaret casen via den samfundsvidenskabelige metode, her har vi både benyttet den kvalitative metode og den kvantitative metode.

Det har vi valgt at gøre for at få en god blanding mellem hårdt og blødt data. For at finde relevante ksf’er har vi brugt diverse analysemodeller

hvorfra vi har startet fra toppen og lavet en virksomhedskarakteristik af BObles for at få et overordnet overblik over virksomheden.

Efter dette har vi analyseret deres interne - (BMC, værdikæde, de 4 p'er, rentabilitets analyse, konkurrence strategier og vækststrategier) og eksterne (Omverdens analyse og Porters five forces) forhold for at finde frem til en SWOT- opstilling.

På baggrund af disse analyser har vi fundet relevante ksf’er. Herefter har vi fundet frem til 3 udfordringer virksomheden på baggrund af en TOWS-opstilling.

Derefter har vi udarbejdet nogle handlingsforslag, som løser de udfordringer som vi har opstillet tidligere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu