B&O | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1. Redegør for væsentlige elementer i B&O ́s forretningsmodel.
2. Analyser 3 væsentlige forhold i omgivelserne, der påvirker B&O.
3. Diskuter 3 af B&O ́s vækststrategier.
4. Diskuter følgende påstande:
a. B&O's konkurrencestrategi er differentiering
b. Det er en fordel for B&O at outsource store dele af produktionen
c. B&O ́s produkter købes for at dække ego-behovet.
5. Lav en SWOT-opstilling for B&O og identificer herudfra 3 væsentlige udfordringer for B&O.

Uddrag
For at finde de vækststrategier B&O har gjort brug af, skal vi benytte Ansoffs vækstmatrice. Dette er en model med 2 hovedsagelige parametre; Marked og Produkt.

Her vurderes det alt ud og det er et nyt eller nuværende produkt/marked, hvilken af de fire vækststrategier: Markedsudvikling, markedspenetrering, produktudvikling og diversifikation virksomheden gør brug af.

Her har B&O benyttet sig af markedspenetrering, i form af deres marketing. Dette har ledt til stor kendskabsgrad og styrket deres brand. Samtidigt har de gjort brug af produktudvikling.

Dette er grundet at de hele tiden finder nye måder at udvikle nye produkter på, for at opretholde interesse hos kunderne. Samtidigt har de benyttet sig af markedsudvikling. Dette har de gjort ved at have stort fokus på indtrængen på alternative markeder, hvilket har ledt til egne butikker i over 70 lande.

Vi kan dermed konkludere at virksomheden har gjort brug af 3⁄4 af vækststrategierne i Ansoffs vækstmatrice. Nemlig produktudvikling i form af konstant udvikling af nye produkter, markedspenetrering i form af deres marketing og markedsudvikling i form af deres indtrængen på andre markeder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu