Vestas & Zepro | Afsætning

Pengestrømsopgørelsen i ovenstående figur viser, at årets pengestrøm er positiv med mio. kr. 9.176 i 2014.

Da de likvide beholdni

... 

Læs mere »

Mekanisk energi af en hoppende basketball | Fysik rapport

Ud fra dette forsøg, kan vi konkludere at den mekaniske energi, ved en hoppende basket bold aftager med 30,57 %, hver gang den rammer gulvet.

... 

Læs mere »

Det menneskelige ”Muldskud” | Analyse

I novellen starter vi med at høre om den dejlige store og meget flotte villa, som ægteparret bor i. Huset ligger meget alene, og det beskrives som a

... 

Læs mere »

Den lidt for Store Fristelse | Analyse

Novellens titel ”Den gifteværdige jomfru” sætter nogle forventninger til, hvad novellen kommer til at handle om. Kort sagt kommer den til at han

... 

Læs mere »

Essay Ensomhed | Dansk

Mennesker, der føler sig ensomme, kan have haft et liv, som har været præget af svigt, uønsket alenhed, negative sociale erfaringer og svage eller

... 

Læs mere »

En stol for lidt af Helle Helle | Analyse

Novellen handler om en mand og kvinde, kone og mand formodentlig. De venter gæster og er ved at gøre klar til deres middag og aften. Det er nytårsa

... 

Læs mere »

Købsadfærd af en stormparaply | Analyse

Den komplekse købsadfærd spiller ind ved købet af en stormparaply. Kunden vil købe et produkt, hvor han stiller større krav end til en almindelig

... 

Læs mere »

EU og Bruxelles | Samfundsfag

Ved parlamentsvalget i 2014, var stemmeprocenten historisk lav. Dette kan tydeligt ses i et historisk synspunkt, da stemmeprocenten i medlemslandene e

... 

Læs mere »

Lineær programmering | Emneopgave

Beskriv formålet med lineær programmering

Lineær programmering bruges ofte, når virksomheder planlægger sin produktion. Det er en

... 

Læs mere »

Two Kinds by Amy Tan | Engelsk

The short story does not highlight the external factors of Jing-mei, but we know for sure that she is the daughter of a Chinese mother, therefore a gi

... 

Læs mere »