Essay med værklæsning | Dansk

Det senmoderne samfund har sat sit afmærke på de unge. Biograferne bliver flittigt brugt, hvor bibliotekerne ikke er det foretrukne sted for de unge

... 

Læs mere »

Generationskløfter | Dansk kronik

Han inddrager sporten curling, for at sætte de voksne i et dårligt lys, hvilket betyder han benytter billedsprog. Gennem hele artiklen bruger Lasse

... 

Læs mere »

Leder i Berlingske | Ud med sproget | Dansk Sprognævn

”Man skriver »inden for skolens mure«, fordi præpositionen har en styrelse, men nu kan man også skrive »indenfor skolens mure«, hvis man føle

... 

Læs mere »

Skriftlig årsprøve 2017 | Blå mandag

Fra Informations artikel ”bevar blå mandag” udtaler formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdal ”Nogle kommuner arbejder med en strategis

... 

Læs mere »

Talesprog vs skriftsprog | Noter i dansk

Når vi skriver skal vi derimod tænke i sætninger, og vi skal bruge tegn, hvor talesproget har pauser. Skriftsprog er envejskommunikation, talesprog

... 

Læs mere »

DHO | Tøjets udvkling

Mode er et fænomen som normalt knyttes til tøjmode, samt tøjmodens fortsatte forandring2. Ordet mode kommer oprindeligt fra fransk og kommer fra de

... 

Læs mere »

DHO | Utøya – Anders Breivik og terrorangrebet i Norge

Jeg vil redegøre for angrebet på Utøya og Oslo i 2011, med særligt fokus på hvad der præcist skete ude på øen jeg vil herunder og så komme in

... 

Læs mere »

Analytical essay of Michelle Obama`s speech on U.S. education

An odd thing about this speech is that it is not like a normal speech, it is more like a conversation between Michell Obama her self and the students.

... 

Læs mere »

Anorexia | Essay

Imagine going to school or work and you haven’t eaten anything In the morning, even though your body is screaming for food. At your lunch break you

... 

Læs mere »

Manuskript til tale – Targeted Marketing

I would like to point out that this just a few examples of how target marketing can be viewed both in a good and bad way, there are in fact some guide

... 

Læs mere »