”Lagkager har flere lag; tag det sure af” | Analyse

Indledning
”Lagkage” er en novelle skrevet af Benny Andersen som udkom i 1965 som en del af novellesamlingen ”Puderne”.

Benny Andersen er en forfatter der er særligt kendt for at hans tekster har et afsæt i dagligdagens sprog, samtidig med at han også formår at bruge mange kendte sproglige vendinger, som er stærkt medvirkende til, at Benny Andersen på en meget højt plan, er vigtig i danskernes bevidsthed.

Følgende, kan også ses i ”Lagkage”, hvilket er grunden til at teksten er vigtig og relevant at tage fat i. Ikke kun for dens sproglige brug, men også i forhold til dens meget nøjagtige sammenhæng med tiden den er skrevet i.

I denne analyse vil der være fokus på handlingen, miljøet, personerne i novellen, komposition, sprog, novellens budskab samt en perspektivering til den historiske periode ’Modernisering’, som novellen hører til. I sidst nævnte, vil Giddens teori også spille en rolle i analysen.

Uddrag
”Lagkage” handler om en kvinde som har et ønske om at bytte lejlighed med en anden. I det hun er i gang med at fremvise hendes lejlighed, bliver samtalen drejet ind på grunden til, at hun vil bytte den - det handler nemlig om konflikten med hendes mand.

Vi følger hende i et flashback under hele novellen, hvori vi får at vide hvordan hendes enogtyve års ægteskab med hendes mand Henry har fungeret. Efter hun har reflekteret over hendes ødelagte ægteskab, ombestemmer hun sig om byttehandlen med lejligheden og beslutter sig for at beholde hendes egen.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

Non Fiction – I’m more than an “Other”.

Indledning
The world has come a long way since the reality of apartheid, today discrimination is forbidden by the law, in most countries. Even though, black people isn’t slaves anymore and public places isn’t divided into colour any longer, racism and discrimination still rules in today’s society.

Your ethnical origin decides who you are, and where you belong. The division of race, makes it hard for people, who are mixed race, or doesn’t define themselves by their ethnical race, to find their own identity.

The crisis of identity which can arise in a person, who is of mixed raced, is one of the topics which Meghan Markel writes about in her article, “I’m more than an “other”, Elle website, July 2015.

In this article, Meghan Markle clarifies that racism and discrimination isn’t gone in the United States, and that you still are defined by your skin-color. Furthermore, Markle emphasizes by her own experiences, that the being mixed-race can create an identity crisis. Also, Markle underlines that it is up to oneself, not to be identified by race.

Uddrag
The writer of the article Meghan Markle possesses contextual ethos, by being a recognized actor and the wife of the British Prince Harry. The fact that she already is a familiar face, gives her credibility.

The fact that she is a part of the royal family, also provides her with credibility, because the royal family are acknowledged in most parts of the world.

Likewise, the language in the article is written in medium style, but still with an average amount of foreign words and play on words, which also gives Markle credibility. “The states has perhaps only placed bandages over the problems that have never healed at the root” (p.10, ll.236-238).

The use of rhetorical devices such as similes and metaphors, shows that the writer is intelligent, and has reverses of energy. Even though, there are used both play on words and some foreign words, there is also used short sentences and colloquial language, which makes it proportionate to read.

The fact that the article is written in medium style, is perhaps because Markle wants to reach out to a wide audience with her message.

Moreover, Markle uses a lot of personal pronouns like “I” and “you”, which makes the article seem more personal. “You push for colour-blind casting; you draw your own box” (p.10, ll.265-267). The use of personals pronouns, also makes it seem like Markle is writing directly to readers.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

Vi må se det smertefulde, ellers glemmer vi | Essay

Indledning
“That others may die”. Sådan lyder mottoet fra det amerikanske dronekompagni. Betryggende, ikke sandt? Det er i hvert fald sådan krigen portrætteres for os.

Vi er endt på tilskuerrækken til en fodboldkamp på verdens fodboldbane, hvor vi giver bureaukratiet lov til at takle og tromle de folk, som vi knapt nok kan acceptere som vores medmennesker.

Nu til dags ligger vi bedøvet. I en koma af vores egen selvskabte selviscenesættelse. Vi flyder rundt i et tomrum af løgn og ignorance for den omkringliggende verden.

Ignorancen har spredt sig i et jævnt lag omkring hele verden og fungerer for os som et slags høreværn, der sørger for, at vi for guds skyld ikke får den “virkelighed“ at se, som er krigens gru.

Men det er på tide, at vi smider høreværnene og skuer den egentlige verden, som vi lever i og samtidig genfinder vores evne til at føle empati.

Vi skal stoppe med at lade os skræmme af den virkelighed, som vi alle har været med til at skabe og stille og selv spørgsmålene; hvordan kan det egentlig være, at vi lader os skræmme så nemt, og hvad kan vi gøre for at lave det om?

Uddrag
Vi lader os skræmme af den barske virkelighed i stedet for at se den i øjne og gå distancen for at gøre op med idéen om, at disse ægte krigsfotografier er uvirkelige.

Vi må genopbygge vores empaticenter i hjernen og generobre den gnist, der skiller os fra det dyriske og giver os adgang til at føle med de krigsramte, til trods for at vi ikke kender dem. “Man er ikke i stand til at føle noget, fordi man ikke er i stand til at reagere på al den smerte, man konfronteres med i hverdagen.

Man er ikke i stand til at sørge over det liv, der tabes langt væk, fordi der findes et brud mellem, hvor ens krop befinder sig, og hvor det, man ser, findes. Man bliver måske ligefrem ligeglad. Det bliver umuligt at føle noget.”. Victor Boy Lindholm skildrer splittelsen mellem krop og katastrofe.

Jeg finder mig selv i at have svært ved at få ord ned på papir, hvilket får mig til at undre mig over, hvorvidt jeg selv er i stand til at sætte mig ind krigens rædsel. Om det altså også er umuligt for mig at føle noget.

Det er en noget skræmmende tanke, at vi har mistet al kontrol over vores egne følelser til det punkt, hvor vi kun kan føle en snert af sympati for de ellers helt fremmede mennesker, som vi stilles overfor, når vi får vist et sådant krigsfotografi.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

The odd one out | Engelsk

Opgavebeskrivelse
First when I heard we had to write an essay about being the odd one out, I thought “I have never considered myself an odd one out.” But when I come to think about it, I was actually an odd one out for several years in elementary school. Because I played handball.

Of course there were others who had a leisure activity. But because I have played it for 10 years, it started to become a little serious. Now I wasn’t just something I played for fun.

Now we had to accomplish something. It was either “win this tournament” or “win this match” or “place first in this or that group”.

There was always something. It was hard. I had to train up to 6 times a week and stay sober the hole weekend, because we should lay an important match on Sunday. It really affected my social life. We grew up and people started going to parties.

But me? I was sitting home on the couch eating healthy because I had to stay in shape. Actually this affected my social life so much that I couldn’t concentrate on school.

I never made my homework or even opened the books we were supposed to read.

Uddrag
I especially remember one week. We should play a match on Sunday and of course there was a party both Friday and Saturday. I was invited to both parties. But I thanked nicely no. Just because of a damn handball match.

All my friends had tremendous fun weekend, while I was sitting on the couch. They drank beer. I drank water because everything else was too unhealthy. They danced. I watched television and Netflix.

We won the match but it was a hard-earned victory. After that weekend I started chancing my life a bit. I started saying yes to parties and drinking even though I should play the day after. It was fantastic.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

Litterær artikel over Dødsbo | Dansk

Indledning
De fleste børns opdragelse og barndomsmiljø definerer på en eller anden måde senere hen deres per-sonlighed og væremåde. Derfor påvirker de mennesker, som har fulgt deres barndom, ikke kun deres muligheder i livet, altså den sociale arv, men også hvordan det barns relationer til andre vil udfolde sig.

Barndommen skaber os, og det er forældrene, som holder denne magt og dette ansvar for at give barnet en grobund for at blomstre.

Men hvad sker der, hvis dem som skal forme børnene har bidraget med ustabilitet i stedet for sikkerhed? Hvor finder barnet denne tryghed, som forældrene burde tildele det, og hvem tager over?

Der er disse realistiske og relationskritiske tematikker, som Kim Fupz Aake-sons novelle ”Dødsbo” kredser om. Novellen understreger netop, hvordan barndommen påvirker os i forhold til de mennesker vi er vokset op med, og hvordan menneskelige relationer kan bære os gen-nem svære situationer.

Uddrag
Novellen handler om en jeg-fortæller og hendes søster, Sanne, som kommer for at besøge deres syge mor. Hun er indlagt på en form for institution, som et hospice, hvor hun er på et stadie af manglende bevidsthed og ikke længere skal modtage næring og væske.

De to søstre bruger tiden på at snakke om hvilke genstande, som de hver især vil have, når det kommer til den tid. De kan dog ikke blive enige om, hvorvidt de vil have noget eller ej, hvor jeg-fortælleren har sine reservationer i forhold til Sanne.

Sanne søger derimod anerkendelse fra søsteren, før hun føler, at det er i orden at tage noget af mode-rens. Novellen slutter med, at søstrene forlader moderen, hvor Sanne går først, mens jeg-fortælleren bliver et øjeblik efter og reflekterer over moderens tilstand.

Dette forhold, som søstrene har til hinanden, opfattes som værende både tætte og afhængige af hinan-den, men alligevel distancerede i forhold til deres uenighed og forskellighed.

Derudover ses deres opførsel overfor hinanden delvis som et produkt af forholdet til deres mor, hvor det kommer til udtryk, hvordan forholdet er præget af deres opvækst. For at forstå dette forhold må man imidlertid lave en analyse af fortællerforhold, og hvordan teksten fremstiller relationerne mellem karaktererne.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

Case: Hoptimister | Afsætning

Opgavebeskrivelse
1. Udarbejd en oversigt over de informationer, som virksomheden bør indsamle om de enkelte eksportmarkeder.
2. Diskutere, hvem målgruppen er for produkterne.
3. Fremsæt forslag til valg af indtrængningsstrategi.
4. Diskutere, hvilke tilpasninger virksomheden bør foretage i marketingmixet i forbindelse med internationalisering.

Uddrag
Tredjepartssalgsagent er et oplagt valg for Hoptimisterne, hvor salgsagenten som har kendskab til det pågældende marked, ville kunne sælge virksomhedens navn og produkter på det udvalgte eksportmarked på virksomhedens egen risiko og regning.

Dermed ville salgsagenten få mulighed for selv at styre salget, samt ville den ansatte være provisionslønnet, på denne måde vinder begge parter.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

Imerco | Erhvervsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Hvilken virksomhedstype er Imerco?
Hvilket ejerforhold er der i Imerco, hvem er øverste myndighed og hvem har det daglige driftsansvar?
SWOT ANALYSE
Hvilke politikker kunne du forestille dig Imerco har i deres butikker og hvorfor?
Beskriv hvorfor arbejdsmiljø er vigtigt i en virksomhed som Imerco - kom både ind på arbejdsmiljø i butikkerne og på hovedkontoret.

Uddrag
Det er vigtigt at opretholde et godt arbejdsmiljø i en virksomhed som imerco, fordi kunderne skal føle sig godt behandlet efter behov så det måske vil komme igen, og måske også anbefale Imerco til andre.

Hovedkontorets opgave er, at sørge for at det hele løber rundt og der er styr på tingene. Det kan være at sørge for at holde øje med at butikkerne lever op til de værdier som firmaet har.

Hvis der er dårlig ledelse vil det gå udover butikkerne og i det værste tilfælde kan det betyde at butikkerne vil lukke, og det vil i sidste ende falde tilbage på ledelsen da det er penge de mister.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

Emneopgave i Andengradspolynomier

Indholdsfortegnelse
Regneforskriften
Metoder til løsning af andengradspolynomier
Eksempel for beregningsmetoden:
Eksempel for den grafiske metode:
Beregning af Toppunkt, nulpunkter og værdimængde
Praktisk anvendelse
Gør rede for hvor mange bananer der skal sælges for at opnå det største overskud.
Beregn antallet af bananer, der skal sælges, for at overskuddet bliver 0 kr.

Uddrag
Når man skal løse et andengradspolynomium ved hjælp af beregningsmetoden, er der to trin. Desuden er metoden den samme, når man skal beregne nulpunkter.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

Make Failure Your Fuel | Engelsk

Indledning
In today’s society we believe that women are being considered equal to men, generally speaking. But is that really true? Is it a fact that men still dominate the political scene? And is the pay gap in the US undoubtedly a factor in the society?

However, looking just fifty years back in time, the changes that have been made within equality becomes prominent.

These changes would never have been a reality if strong women had avoided fighting for what they believed in and fighting for their voice in the world.

This very concept is the main theme in the retired American soccer player and two-time Olympic gold medalist Abby Wambach’s speech at the commencement address in May 2018 at Barnard College.

Uddrag
In Abby Wambach’s speech she talks to the women of the Barnard College, which is a women college in New York City. Her speech touches on the subject of feminism and the fact that even though society states that equality between men and women are present, we are far from it and women should keep on fighting for their voice in society.

The aforementioned speaker is Abby Wambach, a retired American soccer player and winner of two Olympic medals.

She states that she recently retired from her professional soccer career, and was a part of the ESPYs, a nationally televised sports award show, as a recipient of the icon award alongside with basketball athlete Kobe Bryant and football athlete Peyton Manning.

She goes on saying that upon receiving the reward she had a “momentary feeling of having arrived”1. But as she stepped of the stage and the applause drifted away, she realized that they all three were steeping into very different futures.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter

Opgave om markedsfejl og indgreb i prisdannelsen

Indholdsfortegnelse
1. Redegør for hvad der forstås ved begreberne eksternaliteter og markedsefficiens.
2. Forklar desuden hvordan afgifter kan bruges til at rette op på konsekvenserne af markedsfejlene.
3. Redegør for hvad der forstås ved begreberne forbrugeroverskud og producentoverskud.
4. Løs opgave 4.16 og 4.18 i opgaverne til lærebogens kapitel 4

1. Hvad kan begrunde, at efterspørgslen efter mink er uelastisk? (bemærk, at lige netop omkring meget dyre luksusvarer gælder de gængse tommelfingerregler for priselasticitet fra boks 4.1 ikke helt)
2. Gør kort rede for prisdannelsen på mink ud fra figuren. Redegør ud fra figuren, hvordan forbrugeroverskud og producentoverskud fremkommer, og forklar hvad de to begreber udtrykker.
3. Lad os antage, at minkskind pålægges en afgift på 50 kr. Vis i diagrammet, hvordan afgiften påvirker prisdannelsen.
4. Undersøg hvem der bærer afgiften – primært forbrugerne eller producenterne?
5. Hvad kunne tænkes at være begrundelsen for en afgift på minkskind?

1. Redegør kort for priselasticiteten for cigaretter ud fra Søgaards beregning.
2. Indtegn i et diagram udbud og efterspørgsel på cigaretter. Inddrag din viden om elasticiteten, når du tegner efterspørgselskurven.
3. Indtegn i diagrammet en afgift på cigaretter. Redegør for resultatet.

1. Foretag en analyse af figuren.
2. Hvilke konsekvenser vil en cigaretafgift have for de berørte indkomstgrupper?

Uddrag
Kurven viser, at jo dyrere mink er, jo mindre vil folk efterspørge.

Nogle forbrugere er villig til at betale en meget højere pris. Vi kan aflæse på kurven, at ved en pris på 260 kr. (ligevægtsprisen) afsættes 55 mio. skind, fordi nogle er villige til at betale en så høj pris for minkskind.

Netop disse mennesker bliver ‘ekstra’ glade, hvis ligevægtsprisen f.eks. lander på 230 kr. Her er prisen meget lavere, end den pris de oprindeligt bød ind med. Den ‘gevinst’ kaldes forbrugeroverskuddet, hvor forbrugeroverskuddet så er 30 kr, da det er den pris, forbrugeren sparer.

Ved lavpris f.eks. 50 kr. pr. kilo, vil kun de meget effektive minkproducenter være i markedet, dvs. dem med omkostninger lavere end 50 kr. Lander markedet på en ligevægtspris på 180 kr. Disse effektive udbydere vil kunne score en ‘ekstra gevinst’, som er 180 kr. - nemlig forskellen mellem 50 kr. og 230 kr. Det kaldes producentoverskuddet.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter