Blinkende lygter | Analyse | Tove Irma Margit Ditlevsen

Indledning
”I barndommens lange og dunkle nat” således indledes første strofe af det velkendte digt med titlen ”Blinkende lygter” skrevet af Tove Irma Margit Ditlevsen i 1947.

Tove Ditlevsen var en velkendt dansk forfatter og ikke mindst en af de mest markante danske litterære personligheder i det 20. århundrede.

Hvordan kan det være at ligestilling stadig ikke er en realitet i et land som Danmark? Hvilke faktorer er det som på påvirker, at der stadig ikke findes ligestilling mellem mænd og kvinder?

Målet om ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikre, at kvinder ikke diskrimineres, og at kvinder har de samme rettigheder og muligheder som mænd.

Uddrag
Rettere sagt kunne det tolkes således, at det indre lyriske du for hver strofe blev ældre og mere indforstået med de sorger som livet har budt på.

Digtet ”Blinkende lygter” er et lyrisk digt fordi der gennem billedsprog formidles følelser. I dette eksempel er der brugt metafor som billedsprog

som i høj grad understreger at der er tale om det lyriske digt (s. 5, v. 1-3)”Din tro (…) brænder i mørket”.

Digtets grafiske lag også kaldt ydre form er opbygget med 6 strofer og i hver strofe er der 4 vers, hvilket fører til at det er et digt med fast strofeopbygning, som I særdelshed kendetegner det ældre lyrik.

Rim-mønstre er noget som især kommer til udtryk i digtet, hvor at sidste stavelse danner enderim, som i dette tilfælde er krydsrim

hvor rimmønstret bliver a-b-a-b i hver strofe ”Brænder din barnlige lykke (…) dens flakkede sensommerskygge” (s. 4, v. 2-4).

Den metriske analyse af digtet også kaldet versemål er noget som anvendes for at tydeliggøre fordelingen af trykstærke og tryksvage stavelser i digtet.

Første strofe vers 1 lyder således ”Barndommens lange og dunkle nat” her er der gjort brug af versfoden kaldet trokæ.

I strofe 4 lyder det første krydsrim således ”Højt som en stjerne en vårkelig nat, du søgte den siden, men fik kun fat” (s. 4, v. 1-3).

Det er et mandeligt enderim, grundet de trykstærke stavelser. Hvorimod det andet krydsrim i strofe 4 lyder ”Brænder din barnlige lykke, dens flakkede sensommerskygge” (s. 4, v. 2-4).

Det er et kvindeligt enderim, grundet de tryksvage stavelser. Rimformer skaber en sammenhæng på lydplanet og er i høj grad med til at skabe rytme og klang til digtets helhed.

Tove Ditlevsen har valgt at bruge formuleringen ”du” gennem digtet fremfor at omtale det som et værende ”jeg”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu