Indholdsfortegnelse
Kap 17: Betalingsbalancen
- Valuta:
- Danmarks konkurrenceevne:
- Euroen:

Kap 18: Økonomisk politik
- Finanspolitik:
- Pengepolitik:
- Valutapolitik:
- Arbejdsmarkedspolitik:
- Erhvervspolitik:
- Miljøpolitik:

Kap 19: Globalisering
- Økonomisk globalisering:
- Kulturel globalisering:
- Politisk globalisering:
- Årsager:
- Fordele:
- Ulemper:

Kap 20: Den europæiske union
- Hvad bestemmer EU:
- Europa-kommissionen (27 medlemmer - 1 hvert land):
- Europa-Parlamentet (705 medlemmer):
- Ministerråd (27 medlemmer):
- EU-domstolen(27 medlemmer):
- Det indre marked:

Uddrag
Da Danmark er et land med få naturressourcer, har vi meget stor import fordi vi bliver nødsaget ift. Råvarer.

Betalingsbalance er en balance over vores valuta. Den afgøres især mellem import og eksport. Denne balance er vigtig, fordi man i forbindelse med veksling af valuta ikke skulle mangle eller have for mange af den enkelte valuta

fordi det påvirker valutaens efterspørgsel og derved valutaens kurs. Balancen afgører også om Danmark har valutaunderskud eller valutaoverskud.

Valutaunderskud opstår når valutaindtægterne(eksporten) er mindre end valutaudgifterne(importen) -ved valutaunderskud er Danmark nødsaget til at optage et lån i udlandet=udlandsgæld.

Modsat med valutaoverskud så er det hvis valutaindtægterne(eksport) er større end valutaudgifterne(import). Valutaoverskudet kan bruges til at afbetale udlandsgæld, og i Danmark har vi siden 1990 haft valutaoverskud.

Udlandsgæld: at have lånt valuta i udlandet.
Betalingsbalancen er delt op i forskellige kategorier: Varehandel(handelsbalancen, søtransport(fragtbalance), rejsebalance, øvrige tjenester, aflønning af ansatte, formueindkomst.

Varehandel: balance mellem eksport og import af varer. (stort overskud i Danmark = god konkurrenceevne)

Søtransport: Tjener valuta til Danmark ved at fragte varer for udenlandske virksomheder.

Rejsebalancen: ift. Hvor mange valutaudgifter og -indtægter man får i forbindelse med turister.

Øvrige tjenester: Andre tjenester der ikke går under større poster. Det er fx anden transport/fragt med lastbil, fly eller tog. Eller andre ydelser som forsikring. (normalt overskud på denne post)

Aflønning af ansatte: Fx en dansker arbejder i Tyskland(positivt) og sender sin løn hjem modsat hvis en polak arbejder i Danmark og sender sin løn hjem til Polen(negativt).

Formueindkomst: Renter fra kontoer i udlandet og her registrerer man også udbytter fra danske firmaer med udenlandske afdelinger.

Vi har en rigtig god betalingsbalance i Danmark og har gennem mange år opbygget os en stor udlandsformue (penge til gode i udlandet).