Beskrivende statistik | Opgave

Indledning
Emneopgaven må afleveres skrevet i Word, Open Office, som pdf eller hånden. Dvs. en Excel fil eller lignende ikke godtages som afleveret.

Det er vigtigt, at I husker at skrive tekst til jeres besvarelse. Tænk det som at opgaven skal kunne læses uden at sidde med opgavebeskrivelsen ved siden af.

Det er desuden vigtigt at I har jeres mellemregninger, argumenter og metoder med, det er også dem I vil blive bedømt på, ikke kun det rigtige resultat.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Forklar hvad statistik er - og nævn nogle eksempler på, hvor den kan anvendes.

b) Hvad er forskellen på diskrete (ugrupperede) og grupperede observationer? Kom gerne med konkrete eksempler på begge typer af observationer.

c) Hvordan bestemmes frekvens?

d) Hvordan bestemmes summeret frekvens?

e) Hvordan beregnes middeltallet(gennemsnittet) for henholdsvis diskrete observationer og grupperede observationer?

f) Hvad er kvartilsættet og hvordan bestemmes det?

g) Hvad er typetallet/typeintervallet?

Opgave 2
a) Lav en statistisk analyse af de givne data. Dette inkluderer de relevante grafiske diagrammer samt alle relevante deskriptorer og variationsmål.

Opgave 3
a) Lav en statistisk analyse af de viste data. Dette inkluderer de relevante grafiske diagrammer samt alle relevante deskriptorer og variationsmål.

Opgave 4
a) Bestem indekstallet for de to prisrækker med 2006 som basisår.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu