Beskrivende statistik | Emneopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Emneopgave 4
2020
- Deskriptorer og deres betydning samt diskrete variable
- Grupperet vs. Diskrete variable
- Beskrivelse af mine diskrete statistiker
- Deskriptorer
ÅR 2014 (Uddannelsesaktivitet for langvarige uddannelser)
- Middeltal (gennemsnit den tilnærmelsesvis rigtige beregning):
- Variationsmålene
- Variationsbredden
- Varians og standardafvigelse
- Søjlediagram og trappediagram for år 2014
ÅR 2019 (Uddannelsesaktivitet for langvarige uddannelser)
- Varians og standardafvigelse
- Søjlediagram og trappediagram for år 2019
- Sammenligning af år 2014 og 2019:
- Grupperede statistik
- Hyppighed, frekvens og summeret frekvens
- Middelværdi
- Variationsmålene
- Variationsbredden
- Sumkurve samt kvartilsæt:
- Deskriptorernes betydning
- Dette er formlen for udregning af varians
- SAK= den hedder SSX på inspire
- Indekstal

Uddrag
Søjlediagram og trappediagram for år 2014
Ud fra frekvens og observationerne har jeg udarbejdet et søjlediagram samt et trappediagram hvor jeg har regnet trappediagrammet ud med summeret frekvens og observationer som x værdi

der skal vise fordelingen af mine observationer på x aksen, hvor man så dermed kan se frekvensen i forhold til observationerne Så man kan se den procentvise chance for at se hyppigheden, hvor man så også kan analysere sig frem til

at den største chance er alderen 24 år. Som man kan se, er cirka ved 34% hvor man derved kan konkludere, at det er så stor chancen

er for at se netop den hyppighed ved 24 år Så ved dette søjlediagram konkludere man at 24-årsalderen er der hvor der er flest i uddannelse.

Trappediagram bruges der når man laver ugrupperede observationer altså diskret statistik det viser så ens kumuleret frekvens altså ens ”cumsum”, hvor man altså summere frekvenserne gradvist for hver observation

så man skal plus alle frekvenserne sammen på en anden måde sagt antal gange et tal optræder i dette interval, sammenlagt med de tidligere intervaller.

Her kan man så se gradvist ens frekvenser der bliver summeret, derved skaber det en 100% værdi til sidst ved alderen 25, hvor det er man egentlig har plusset alle aldres frekvens sammen så det ender med at være et diagram der gradvist stiger, og når op til 100.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu