Besættelsestiden | DHO | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Om modstandskampen under besættelsen og hvordan den kom til udtryk i historiske kilder og besættelseslitteraturen

Problemformulering
● Vi vil redegøre for den danske samarbejdspolitik og modstand mod den.

● Vi vil analysere Morten Nielsens digt “Skæbnen” hvor vi vil oplyse grunden til, hvorfor nogle danskere sluttede sig til det danske nazistparti og de tyske tropper.

Vi vil lave en kildekritik af Staunings tale holdt i studenterhuset, hvor vi vil finde frem til, hvorfor den danske regering valgte at arbejdede sammen med den tyske regering.

● Vi vil diskutere hvilken form for forståelse for besættelsen, vi opnår ved at arbejde med forskellige typer kildemateriale (film, kilder, fremstillingsformer, litteratur mm.)

Indledning
Danmark blev den 9. april 1940 besat af Tyskland. Danmark valgte at indgå i et samarbejde med Tyskland, som varede indtil 1943.

Den 5. maj 1945 blev Danmark befriet. Denne tid er et dystert punkt i Danmarks historie. Under besættelsen var Danmark et splittet land og indbyggerne var uenige om hvordan besættelsesmagten skulle håndteres.

I vores opgave fokuserer vi på hvordan den danske befolkning reagerede og hvordan de gjorde modstand til besættelsesmagten og hvordan regering håndterede hele situation.

Mortens Nielsens digt “Skæbne”, Klaus Rifbjergs digt “ De skød en stikker” og Thorvald Staunings tale benyttes til at besvare problemstilling.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problemstilling 2
Redegørelse 3
- Samarbejde og modstand i besættelsestiden 3
Analyse - Dansk 5
- Skæbne, 1944 skrevet af Morten Nielsen 5
- De skød en stikker” 1966, Klaus Rifbjerg 7
Kildekritik- Historie 8
Diskussion 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag
Digtet forløber over mange år, det følger Tykkes liv i tre punkter: Barn, Teenager og Voksen. Strofe 1 og 2 handler hans barndom og om hvordan han blev mobbet eller drillet.

Digtet starter med “Hurtige lyse stemmer der hvirvlede ud i det blå” viser at de har lyse stemmer og det indikerer at de er unge.

I strofe 3 står der “Og da det omsider blev forår for os, der var femten år”4så der er de 15 år. I strofe 4 og 5 bliver Tykke nazist ”Nu går du med skrårem og støvler på”5 Tykke anslås at være 20-25 år gammel i den del.

Tykke har haft en svær barndom. Han er blevet mobbet meget på sit udseende “Svedig og fed og dum”6. Tykke har nok også haft en ensom barndom.

I strofe 2 får man at vide hvor ensom han var i skolen “ Du sad paa den forreste Bænk ... græd ikke, nej glo, glo, glo! naar en bange og vittig Vikar spørger om to og to.”7

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu