Besættelsestiden + 2 Analyser | DHO | 10 i Karakter

Problemformulering
● Vi vil redegøre for den danske samarbejdspolitik og modstand mod den.

● Vi vil analysere Morten Nielsens digt “Skæbnen” hvor vi vil oplyse grunden til, hvorfor nogle danskere sluttede sig til det danske nazistparti og de tyske tropper.

Vi vil lave en kildekritik af Staunings tale holdt i studenterhuset, hvor vi vil finde frem til, hvorfor den danske regering valgte at arbejdede sammen med den tyske regering.

● Vi vil diskutere hvilken form for forståelse for besættelsen, vi opnår ved at arbejde med forskellige typer kildemateriale (film, kilder, fremstillingsformer, litteratur mm.)

Indledning
Danmark blev den 9. april 1940 besat af Tyskland. Danmark valgte at indgå i et samarbejde med Tyskland, som varede indtil 1943. Den 5. maj 1945 blev Danmark befriet.

Denne tid er et dystert punkt i Danmarks historie. Under besættelsen var Danmark et splittet land og indbyggerne var uenige om hvordan besættelsesmagten skulle håndteres.

I vores opgave fokuserer vi på hvordan den danske befolkning reagerede og hvordan de gjorde modstand til besættelsesmagten og hvordan regering håndterede hele situation.

Mortens Nielsens digt “Skæbne”, Klaus Rifbjergs digt “ De skød en stikker” og Thorvald Staunings tale benyttes til at besvare problemstilling.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problemstilling 2
Redegørelse 3
- Samarbejde og modstand i besættelsestiden 3
Analyse - Dansk 5
- Skæbne, 1944 skrevet af Morten Nielsen 5
- De skød en stikker” 1966, Klaus Rifbjerg 7
Kildekritik- Historie 8
Diskussion 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag
Det meste af Danmarks befolkning var imod den tyske besættelse, men i starten var der ingen som troede at de kunne drive tyskerne ud af landet, men modstandsaktionerne begyndte kort efter Tyskland besatte Danmark.

2 De tyske telefonkabler blev klippet over, og nogle lavede løbesedler mod tysker.3 de gik med tøj i de allieredes farver og sang danske sange.

Efter noget tid opdagede nogle unge mennesker at de ikke kunne kigge passivt til, så der startede den første modstandsbevægelse.

De saboterede tyskerne ved at sprænge danske fabrikker, der producerede varer til tyskerne, forretninger, der handlede med tyskerne, tyske bygninger og tysk militært udstyr, de danske nazisters kontorer, tyske skibe på værfter og i havne og jernbanelinjer, som transporterede tyske soldater og tysk udstyr.

Der var også nogle politiske modstandsgrupper som lavede illegale blade, de illegale blade indeholdt artikler som kritiserede tyskerne og de danske myndigheder fordi de arbejdede sammen med tyskerne.

I starten kunne de ikke udgive meget fordi de have kun skrivemaskiner. Efter noget tid fik de nogle trykkemaskiner så de kunne udgive deres blade i større mængder. De illegale blade blev med tiden et af de bedste organiseret blade i det besatte Europa.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu