Indholdsfortegnelse
Beskriv livsstilsmodellen VALS.
Forklar hvordan Bering Time kan benytte VALS-modellen.
Foretag en segmentering af urene fra Bering Time på det amerikanske marked. I segmenteringen skal VALS-modellen inddrages.
Kom med forslag til valg af målgruppe for Bering Time på det amerikanske marked.

Uddrag
Redegør for de grundlæggende forhold og specifikke produkt- og markedsforhold, du tror, Bering Time har undersøgt, inden de valgte at etablere et salgskontor på det amerikanske marked.

Trin 1 + 2 i tragt modellen kunne være yderst relevant for Bering time at undersøge inde de intrablere sig på det amerikanske marked.

Udover det har de nok undersøgt ur branchen generelt og kvalitetsprodukter til en fornuftig pris.

Beskriv livsstilsmodellen VALS.
VALS, står for values and lifestyles og den fokusere på at forklare købsadfærden ud fra værdier.

Modellen har på x-aksen selv opfattelse og på y-aksen har den ressourcer. Modellen er så yderligere grupperet i undergrupper, hvor man kan komme tættere på købsmotiverne.

Den går i bund og grund ud på at definere livsstilssegmenter. Segmentet survivors er det segment med færrest ressourcer og segmentet køber ofte mærkevarer eller udsalgsvare.

Innovation er det segment med de fleste ressourcer, fordi det er folk der er selvsikre, innovative og hvor karriere og familie er i centrum.

Gruppen ideas er styret af rationelle køb. Achievement er styret af den sociale status man ønsker at opnå og self-expression er styret af at venner og familie kommer først.

Forklar hvordan Bering Time kan benytte VALS-modellen.
Modellen er mest udbredt i USA, hvilket giver dem rig mulighed for at tage fat i denne model, da de har åbnet et salgskontor og senere har muligheden for at åbne en fysisk butik.

De kan bruge modellen til at finde frem til de købemotiver og værdier kunderne har og ønsker og på den måde finde ud af hvilke produkter der ville kunne sælge bedst.